Zahlavi

Výběrová řízení

19. 07. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORANDSKÁ POZICE VE VÝZKUMU RAKOVINY (1–5 LET).

Postdoktorandská pozice ve výzkumu rakoviny (1–5 let)

Cílem skupiny Dr. Zuzany Kečkéšové v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je identifikace a charakterizace nových tumor supresorových drah v lidských nádorových buňkách s vizí získání nových poznatků využitelných ve vývoji léčiv. Laboratoř se zabývá především tkáněmi, které nádorová onemocnění spíše nepostihují – ty už cestu, jak se účinně rakovině bránit, nalezly a mohou tak pro nás být cenným zdrojem informací.

Laboratoř nyní nabízí postdoktorandskou pozici. Přečtete si více o pozici na anglické mutaci stránky.


Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.