Zahlavi

Zkušenosti se zakládáním spin-off firem sdíleli odborníci na diskuzi

12. 12. 2022

Úspěšný transfer, tedy přechod vědeckých objevů do praxe, vyžaduje čas a zkušenosti. Pomoci s ním mohou tzv. spin-off firmy, jejichž podnikání stojí na výsledcích výzkumu. Zkušenosti se zakládáním a financováním akademických spin-off společností a s tím spojenou administrativou sdíleli účastníci setkání Na cestě k úspěšnému spin-offu 24. listopadu 2022.

Když chceme uplatnit technologie, jednou z možností je založit společnost. Možná to není cesta nejjednodušší ani nejrychlejší, jde o proces, který ovlivňují mnohé faktory. V Akademii věd ČR již sedm spin-off společností funguje. Nezanedbatelnou roli v hraje v tomto směru Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV), jehož vedoucí Martin Smekal diskuzi moderoval.

Akci hostil Ústav termomechaniky AV ČR a v panelu zasedli Jiří Moos z firmy i&i Prague, zřízené Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Tomáš Slavík ze spin-off společnosti Plasma Shock Peening Technologies a právník Mikuláš Vargic. Řešily se otázky rozvoje a bariér v zakládání spin-off firem i podpora zřizovateli. „Připravenost žadatelů, především ve fázi záměru, má přímý vliv na délku celého procesu. Na odstranění bariér průběžně pracujeme,“ potvrdila ve svém vystoupení tajemnice Majetkové komise Martina Svobodová. Současně vyzdvihla kompetence CeTTAV, který má zkušenosti s procesem zakládání spin-off na Akademii věd ČR.

Debaty se účastnila místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová. „V Česku existuje hodně transferových kanceláří. Žádná ale nepracuje s tak rozsáhlým vědeckým potenciálem, jaký mají naše ústavy. Ačkoli se nám licencování či zakládání spin-off firem daří, máme před sebou dlouhou cestu,“ vyzdvihla Ilona Müllerová význam transferu pro Akademii věd.  

Bez kompromisů a zkušeností to nejde
Odborníci se shodovali, že bez kvalitního a zkušeného managementu se nová firma neobejde. V případě omezeného rozpočtu bude muset stačit profesionál v pozici CEO. „Stavět management na nadšených amatérech, lidech z výzkumné branže nebo studentech, je ale sebevražda,“ vyjádřil se k tématu Jiří Moos. Motivace vědců totiž někdy úspěšný transfer paradoxně brzdí.

„Pohledy pracoviště a zakladatele spin-off se zásadně neliší. V obou rolích je hlavní prioritou úspěšné uplatnění technologie. Nejdůležitější mi přijde určitá míra oboustranné flexibility a schopnost vzájemně se chápat, aby byla dohoda dosažena co nejdříve a nový spin-off mohl začít rozvíjet své aktivity,“ sdílel poznatky z praxe Martin Smekal.

2022-12-12-spinoff2
Odborníci sdíleli své zkušenosti s akademickými spin-off firmami.

Startupy a podněty
CeTTAV bude nyní spolupracovat na projektu Technologická inkubace, který představil Roman Ruffer z agentury CzechInvest. Projekt přináší možnost tzv. pre-inkubace, kdy mohou klienti projektový záměr konzultovat ještě před jeho oficiálním předložením. CzechInvest očekává, že by mohl podpořit až 250 inovativních start-upů.

„Z diskuze si odnášíme podněty, které budeme dále rozpracovávat. Některé procesy musíme upravit, aby zakladatelům spin-off pomáhaly, ne kladly překážky,“ zhodnotil Martin Smekal setkání.

V Česku působí momentálně více než osmdesát spin-off firem, ročně jich vzniká průměrně šest dalších. Rozhovor o transferu technologií a znalostí s vedoucím CeTTAV Martinem Smekalem si přečtěte v říjnovém čísle e-časopisu AB / Akademický bulletin.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím zprávy Jiřího Kavana, CeTTAV
Foto: CeTTAV

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také