Zahlavi

Zemřel člen Vědecké rady AV ČR Karel Ulbrich

20. 06. 2019

Vědecká rada AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve středu 19. června zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 72 let přední český makromolekulární chemik Karel Ulbrich. Publikoval desítky vědeckých prací v oblasti hydrofilních polymerů, byl spoluautorem 37 patentů. Od roku 2009 působil jako člen Vědecké rady AV ČR, v letech 2009 až 2017 jako její místopředseda. „Na své kolegy doposledka s úctou vzpomínal,“ uvedla jeho rodina.

Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. v roce 1970 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor makromolekulární chemie. V roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru makromolekulární chemie, v roce 2000 se habilitoval na VŠCHT v Praze, v roce 2001 získal titul DrSc. a čtyři roky nato byl jmenován profesorem v oboru makromolekulární chemie. V roce 1983 působil jako hostující docent na Johannes-Guttenberg Universität v Mainzu, v letech 1989 a 1992 pracoval na University of Utah jako hostující profesor a roku 1993 byl tamtéž jmenován „adjunct professor“ na Department of Pharmacy and Pharmaceutical Chemistry.

karel_ulbrich002_foto_stanislava_kyselova

Profesor Ulbrich v roce 2016

V letech 1988–2015 byl vedoucím oddělení biolékařských polymerů na Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH) Akademie věd ČR. V letech 1995–1998 působil jako zástupce ředitele, v letech 1998–2007 jako ředitel ÚMCH AV ČR.

V renomovaných mezinárodních časopisech publikoval 315 původních vědeckých prací především v oblasti hydrofilních polymerů pro biolékařské aplikace s hlavním zaměřením na polymerní systémy pro transport biologicky aktivních molekul a na transportní systémy pro genovou terapii. Stal se spoluautorem 37 patentů a jeho práce byly citovány více než 9630x (bez autocitací). Byl členem Učené společnosti České republiky, členem redakčních rad čtyř renomovaných zahraničních odborných časopisů, členem vědeckých rad Fakulty chemicko-technologické VŠCHT v Praze a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a členem oborových rad pro postgraduální doktorandské studium v oboru makromolekulární chemie.

karel_ulbrich003_foto_zdenek_rerych

Karel Ulbrich při předávání diplomů novým doktorům věd v roce 2017

Od roku 2003 byl předsedou komise pro udělování titulu doktor věd v oboru makromolekulární chemie. Od roku 2007 byl členem Grémia pro vědecký titul při AV ČR (2007–2009 místopředseda, 2009–2017 předseda), od roku 2009 členem Vědecké rady AV ČR (2009–2017 místopředseda).

Za svoji vědeckou činnost získal Cenu Učené společnosti České republiky (1996), Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2002), Čestnou medaili Ústavu polymérov SAV (2004), cenu Invence Česká hlava (2005), cenu Praemium Academiae AV ČR (2008), Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách (2015), stříbrnou medaili Senátu ČR za výsledky ve vědě (2015) a CRS Jorge Heller JCR Outstanding Paper Award (2015).

Připravily: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Úvodní foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto v článku: Stanislava Kyselová a Zdeněk Rerych

Licence Creative Commons

Přečtěte si také