Zahlavi

Zemřel Petr Sommer, vynikající medievista, držitel ocenění Česká hlava

16. 08. 2023

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let nečekaně zemřel Petr Sommer, dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Praze, spoluzakladatel a někdejší ředitel Centra medievistických studií AV ČR a UK, člen Rady Historického ústavu AV ČR a Učené společnosti ČR. V roce 2017 obdržel nejvyšší tuzemské vědecké ocenění Česká hlava.

„V Petru Sommerovi ztrácí archeologická obec nejen vynikajícího vědce a neúnavného organizátora, ale především laskavého kolegu a dobrého přítele, který se dokázal vyrovnávat s překážkami každodenního života s nevšedním šarmem,“ uvádějí na svých webových stránkách kolegové Petra Sommera z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.  

Profesor Petr Sommer byl velkou osobností české archeologie se specializací na raný středověk a duchovní kulturu. V Archeologickém ústavu AV ČR působil od roku 1976, v letech 1993–1999 byl jeho ředitelem. Vedl rozsáhlé terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, Berouně, Sázavě a spolupracoval na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Patřil k zakládajícím členům Centra medievistických studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, jehož byl v letech 2004–2019 ředitelem.

Jako vynikající mezinárodně uznávaný odborník dokázal propojit výsledky terénních archeologických výzkumů klíčových středověkých klášterů s poznatky čerpanými z výzkumu historických, uměleckohistorických a církevně historických pramenů k začátkům českého státu a šíření křesťanské víry v tehdejší společnosti. Jako vysokoškolský pedagog předal své znalosti, zkušenosti několika generacím archeologů a historiků, které dokázal svým nadšením a zápalem nadchnout pro archeologii.

Kondolenční kniha je k dispozici v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

O výzkumech prof. Sommera jsme psali například v článcích:

Babička českého národa (o sv. Ludmile) v časopise A / Věda a výzkum

Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací (rozhovor o výzkumném programu Strategie AV21)

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím zprávy Archeologického ústavu AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také