Zahlavi

Výzva k podávání přihlášek do programu Barrande Mobility s dobou řešení 2023-2024

13. 05. 2022

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vyhlásily program Barrande Mobility s dobou řešení 2023-2024, žádosti je možné podávat do 30. června 2022. Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi českými a francouzskými institucemi působícími v oblasti základního výzkumu a vývoje, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), přičemž Poskytovatel poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení. Žadatelem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace.

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice (MŠMT) a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice (Campus France), a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Více informací a detailní přehled podmínek a postupu k podání žádosti naleznete zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-10.

 

Zdroj: MŠMT

Obrázek: Pixabay