Zahlavi

Výzva: Staňte se zakládajícím členem Young Network TransEurope

28. 03. 2024

Byla vyhlášena výzva Berlínsko-braniborské akademie věd a humanitních oborů pro zakládající členy sítě Young Network TransEurope (YNT), která je určena pro mladé vědce a vědce ve střední fázi kariéry. V souvislosti s válkou na Ukrajině se ukázalo, že odborné znalosti o zemích, které jsou často zavádějícím způsobem spojovány pod nálepku "východní Evropa", jsou v Německu a jeho západních sousedních státech opomíjeny a marginalizovány. Rozmanitost těchto zemí na severu, jihu a ve středu kontinentu je přitom obrovská. Cílem této iniciativy, je lépe porozumět různorodým evropským perspektivám a zaměřit se na překračování geografických, kulturních, vědeckých a oborových hranic. Vzhledem k současné válce bude kladen zvláštní důraz na Ukrajinu a její sousední státy

Podrobnosti k uvedené výzvě naleznete zde.

Deadline pro zaslání požadovaných dokumentů (motivační dopis, CV, seznam publikací, doklad o vzdělání, 2 doporučující dopisy) je 18. duben 2023. Vše je potřeba poslat elektronicky jako jeden pdf dokument na emailovou adresu: ynt@bbaw.de.

Foto: Pixabay

Přečtěte si také