Zahlavi

Vyjádření k současné situaci v Nikaragui

26. 06. 2018

Akademie věd ČR se připojuje k výzvě International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies a vyjadřuje hluboké znepokojení nad nejnovějšími zprávami o porušování lidských práv v Nikaragui.

Rozsáhlé protivládní demonstrace vyvolané sociálními reformami mají v zemi od poloviny dubna 2018 za následek více než 100 obětí, a to zejména z řad studentů a mladých lidí. Zhoršená bezpečnostní situace začíná mít negativní dopad mimo jiné i na výzkum a vzdělávání v této zemi.

Vyzýváme tímto nikaragujské autority, aby zajistily svobodu vyjadřování a shromažďování a ukončily násilnosti vůči osobám zastávající odlišné postoje. Zároveň apelujeme na všechny jednotlivce, aby přestali útočit na vzdělávací a výzkumné instituce v zemi a umožnili vyučujícím a studentům vykonávat svoji práci v bezpečných podmínkách.

Celé znění výzvy je ke stažení zde.

Připravil: Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR
Foto: iStock