Zahlavi

Vyjádření Akademie věd ČR k situaci na Fakultě humanitních studií UK

07. 02. 2023

Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se v pondělí 6. února 2023 na svém mimořádném zasedání zabývala podezřením z nevhodného chování pracovníků ústavu vůči studentkám Fakulty humanitních studií UK. O situaci byla Rada informována ombudsmankou Univerzity Karlovy dr. Kateřinou Šámalovou, se kterou nadále intenzivně spolupracuje. Rada považuje zjištěné skutečnosti za velmi závažné a ohrožující dobré jméno instituce. Jeden z pracovníků už na svoji funkci rezignoval.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, poté co byla s případem seznámena ombudsmankou UK, neprodleně požádala o svolání Rady pracoviště a Dozorčí rady ústavu. Ty se sejdou příští týden, aby přijaly společné stanovisko k případu. Podle Evy Zažímalové Akademie věd ČR nesmí a nebude tolerovat žádné formy genderově podmíněného násilí ani zneužívání vedoucího postavení, které je neslučitelné s hodnotami, ke kterým se Akademie věd ČR a její vědecká komunita dlouhodobě hlásí.

Vedení Akademie věd ČR vyjadřuje svou plnou podporu všem studentkám Fakulty humanitních studií UK, které mohly být vystaveny nevhodnému a nepřijatelnému chování zmiňovaných pracovníků.

Text: Akademie věd ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, DVV SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons

Přečtěte si také