Zahlavi

Vyjádření Akademické rady AV ČR k tragickým událostem na Filozofické fakultě UK

22. 12. 2023

Akademie věd České republiky je otřesena zprávou o tragických událostech, k nimž ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Akademie věd České republiky je otřesena zprávou o tragických událostech, k nimž ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S akademickou obcí naší první univerzity jsme propojeni mnoha osobními i institucionálními pouty. Univerzita Karlova je almou mater mnohých z nás, na pražské filozofické fakultě studují a pracují naše kolegyně a kolegové, přátelé a příbuzní. Nepřestáváme myslet na přeživší, upřímnou soustrast vyjadřujeme všem pozůstalým. Pevně jsme věřili, že se nic podobného na akademické půdě v České republice nikdy nestane. Probuzení do děsivé reality je o to bolestnější. Filozofické fakultě UK, jejím učitelům, studentům i zaměstnancům nabízíme naši pomoc.

Přečtěte si také