Zahlavi

Vyhlášena mimořádná výzva CEI k boji proti COVID-19

01. 04. 2020

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative, CEI) vyhlásila mimořádnou výzvu pro vypořádání se se současnou pandemií. Výzva byla vypsána s velmi brzkou uzávěrkou, a to je již 9. 4. 2020

Celkový rozpočet výzvy činí 600 tis EUR. Zapojit se mohou veřejné i soukromé entity z členských států CEI, tedy včetně ČR.

Témata výzvy jsou následující:

-          Zdravotní péče a telemedicína

-          Vzdelávání a e-learning

-          Podpora mikropodniků, malých a středních podniků

Více informací o výzvě naleznete zde.