Zahlavi

Vrchol studentských stáží projektu Otevřená věda IV: Veletrh vědy a cesta do CERNu

02. 07. 2015

Otevřená věda je stabilním hráčem na poli popularizace vědy a výzkumu a technického vzdělávání. Již tradičně pořádá vzdělávací kurzy pro pedagogy, pomáhá popularizátorům vědy a organizuje stáže pro studenty středních a vysokých škol. V letošním roce Odbor projektů a grantů oslavil výročí projektu: Otevřená věda měla desáté narozeniny. Její kulatiny rozhodně nikdo neošidil, naopak. Dostala k nim největší akci, která se pod její hlavičkou kdy konala – Veletrh vědy. Veletrh vědy proběhl za účasti široké veřejnosti 21. – 23. května na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech. V průběhu tří dnů veletrhu se na výstaviště podívalo více než sedm tisíc návštěvníků a sedmdesát základních i středních škol. Ti všichni si mohli prohlédnout padesát výstavních stánků, navštívit přednášky ve dvou sálech, vyzkoušet si interaktivní exponáty, zhlédnout výstavy na pomezí vědy a umění nebo navštívit promítání v mobilním planetáriu. Bohatý program sledovala i Česká televize a České rozhlas: z veletrhu nabídly živé vstupy, reportáže i články. Veletrh proběhl za spokojenosti návštěvníků i organizátorů. Co ale stálo za ideou veletrhu? Jaká je jeho úloha v Otevřené vědě?

Jedním z pilířů Otevřené vědy jsou studentské stáže, které již po léta organizuje. Ačkoli v generacích projektu docházelo k určitým změnám a posunům, stáže jsou stálicí v portfoliu Otevřené vědy. Má to dobrý důvod. Je to cílovou skupinou nejvyhledávanější aktivita, která má velmi konkrétní praktické dopady – přímo ovlivňuje volbu budoucího oboru studia, univerzity i povolání. Studenti, kteří se takto zapojí do výzkumu, jsou ve většině ještě na středních školách. Ani základy v přírodovědných oborech tedy nemají ještě úplné, přesto mají ohromný zájem o vědeckou práci. Není to pro ně jednoduchá situace. Musí prakticky a do jisté míry i teoreticky zvládnout metody, které by jinak v kariérní dráze přišly mnohem později. To na ně klade velké nároky intelektuální i osobní. Snad právě proto jsou stážisté Otevřené vědy tak často zajímavé osobnosti, se kterými je radost se setkat.

Studentské stáže byly v minulých letech zakončovány studentskou vědeckou konferencí, kde studenti sobě navzájem a odborné porotě odprezentovali výsledky, ke kterým v průběhu stáže došli. Záměrem takové konference bylo dát studentům možnost seznámit se s prací svých kolegů a vyzkoušet si, jak to na konferencích chodí. V Otevřené vědě IV jsme se rozhodli pro posun: Proč by studentské prezentace měly probíhat za zavřenými dveřmi? Nebude jejich vrstevníky nejlépe motivovat k zájmu o vědu to, že uvidí, že jejich spolužáci produkují vědecké výsledky? Záměrem Otevřené vědy je podporovat komunikaci a propagaci vědy, proč tedy nezačít mladé vědce učit tyto dovednosti co nejdříve? Tak vznikla myšlenka Veletrhu vědy. Veletrhu, kde se školám, studentům i veřejnosti představí bok po boku vědečtí pracovníci, stážisté a výzkumná pracoviště.

Na stáncích se v průběhu tří dnů veletrhu vystřídalo sedmdesát tři studentů a dvacet osm pracovišť, kde se stáže konaly. Stáže hostilo dvacet ústavů Akademie věd i univerzity z celé České republiky. Prezentace byly přístupné veřejnosti, každý návštěvník, ať odborník či student, se mohl stážistů vyptat na podrobnosti jejich práce a nechat si vysvětlit detaily. Mezi lidmi, kteří stánky stážistů navštěvovali, se v průběhu dne objevovali i členové odborné poroty. Ti si vyslechli každého studenta a důkladně ho vyzpovídali. Své osobní hodnocení a doporučení, co zlepšit do dalších let, pak studenti obdrželi na závěrečném setkání. Na závěr veletrhu vybrali porotci pět nejlepších studentských prezentací, které ocenili během slavnostního vyhlášení.

Cenou pro vítěze byla zahraniční exkurze do předního výzkumného střediska v Evropě, do ženevského institutu CERN. Tam studenty pozval jeden z porotců studentské soutěže a zároveň vědecký pracovník cernského experimentu ALICE, Jiří Král, PhD. Pod jeho vedením se studenti po tři dny seznamovali s výzkumem na poli částicové fyziky. Kromě zasvěceného teoretického výkladu využili možnosti návštěvy výzkumných hal a zařízení a vše si zblízka prohlédli. Při exkurzi se setkali i s dalšími pěti Čechy, kteří se na výzkumu v CERNu podílejí. Páteří exkurze byl samozřejmě LHC urychlovač a na něj navázané experimenty. „Zkoumáme částicové srážky, které jsou jiné. Které vykazují jiné než běžné hodnoty. Ty běžné nás nezajímají, těch už máme naměřeno dost. Zajímají nás výjimečné případy, anomálie. Ty posouvají náš výzkum dál,“ řekl k urychlovači částic Jiří Král. Studentům se dostalo výkladu i k menším výzkumům, kterým se CERN věnuje, například experimentu LEIR a zkoumání antihmoty. Jak a proč se v CERNu zkoumá antihmota, vysvětlil další z členů poroty, Daniel Krasnický, PhD., který pracuje na pokusech CERNu v Itálii. Z celé exkurze si studenti kromě znalostí fyziky a zajímavé podívané odnesli i informace o tom, jak funguje světová výzkumná organizace a věda na mezinárodním poli.

Exkurzí do CERNu se uzavřel okruh stáží Otevřené vědy IV. Okruh, o kterém také můžeme přemýšlet jako o urychlovači. Na jeho začátku stálo výběrové řízení na pozici stážistů, pokračoval pravidelnou měsíční pílí a prací na tématu. Občas studenty znenadání posunul na vyšší energetickou hladinu workshop, kde se dozvěděli něco nového. A pokračovali v kroužení. Rychlost narůstala až do Veletrhu vědy, kde dosáhla svého dosavadního maxima a kde všichni studenti ukázali, co v nich je. Teď nezbývá než čekat na výjimečnou srážku, která posune výzkum dál.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta do CERNu: Postery studentů najdete zde.

Závěrečné zprávy z cesty si můžete stáhnout zde.