Zahlavi

Veřejné politiky by měly vznikat na základě dat, ne dojmů, znělo v diskuzi

03. 10. 2022

Podrobné analýzy, validní informace a vědecké výzkumy by měly být hlavním podkladem pro tvorbu zákonů a politických rozhodnutí. Velká část veřejnosti i politiků u nás si přesto stále myslí, že důležitější než vědecké poznání je takzvaný selský rozum. O způsobech, jak podpořit znalostmi a evidencí podložené vládnutí a jak politikům a úředníkům umožnit využívat analýzy a modely, se diskutovalo 29. září 2022 v CERGE-EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy. Panelová diskuze byla součástí třídenní konference projektu EUROMOD a pořádal ji akademický think tank IDEA v rámci programu Strategie AV21 Společnost v pohybu a veřejné politiky.

Jedním z analytických nástrojů, které pomáhají politikům a tvůrcům politik přijímat lepší rozhodnutí, je panevropský model EUROMOD. Jde o model dávkových a daňových systémů všech zemí EU. Umožňuje analyzovat jednotlivé systémy, sledovat jejich vývoj v čase a reálné i hypotetické dopady změn daní a dávek.  

„V každé členské zemi EU působí národní tým, který model dané země průběžně aktualizuje. Vše koordinuje Evropská komise a její Joint Research Centre v Seville v úzké spolupráci s Eurostatem,“ přibližuje Klára Kalíšková z IDEA při CERGE-EI, která je členkou českého týmu EUROMOD. Model využívají zatím především výzkumníci, snahou je ho více rozšířit i mezi tvůrce politik a úředníky na českých ministerstvech.


Konferenci moderovala Klára Kalíšková z IDEA při CERGE-EI, která je členkou českého týmu EUROMOD.

Téma evidencí podpořené regulace a politického rozhodování rezonuje nejen v České republice, ale i v jiných zemích EU. Není proto náhodou, že se konference konala pod záštitou probíhajícího předsednictví České republiky Radě Evropské unie a mezi hosty byli nejen zástupci českých ministerstev, ale i zástupci Evropské komise, Eurostatu.

Expertiza Evropské komise
Jedním z cílů panelové diskuze bylo dostat EUROMOD do většího povědomí českých úředníků a tvůrců politik. „V českém kontextu se zdůrazňuje potřeba zvýšit efektivitu státu. Přitom ale podceňujeme, co všechno nám může Evropská unie v tomto ohledu nabídnout. Například školení zaměstnanců ministerstev, aby byli schopni pracovat s takovými modely, jako je EUROMOD, nebo obecně s analýzou dat,“ dodává Klára Kalíšková, která panelovou diskuzi moderovala.

O konkrétních projektech na zvyšování kapacit (nejen) českých úředníků se v diskuzi zmiňoval zejména Christoph Schwierz z Generálního ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM). O údržbě a rozvoji modelu EUROMOD pak hovořil Salvador Barrios, vedoucí analytického oddělení fiskální politiky Společného výzkumného střediska při Evropské komisi (Joint Research Centre).

Český kontext
Z českých řečníků vystoupil Štěpán Jurajda, bývalý ředitel CERGE-EI, dlouhodobý vedoucí vědecký pracovník a nyní náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Jeho výhodou je znalost tří světů – světa vědy a výzkumu, světa datové základny a světa decizní sféry. Štěpán Jurajda řekl, že současná vláda pracuje na systému výrazně usnadňujícím přístup k administrativním datům a jejich propojování po vzoru vyspělejších zemí EU.

Další reformní plány kabinetu účastníkům představil i Šimon Vydra, vedoucí oddělení legislativních analýz odboru legislativních analýz ministra pro legislativu.


Na konferenci hovořil Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (před ním Anne Clémenceau z Eurostatu a za ním Šimon Vydra z oddělení legislativních analýz ministra pro legislativu).

Konference se konala v angličtině pod názvem For even better public administration: EUROMOD promoting evidence-based policy making in the EU. Seznam řečníků včetně jejich životopisů naleznete zde. Akce se konala v rámci Strategie AV21, programu Společnost v pohybu a veřejné politiky.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Martin Pinkas pro CERGE-EI

Cerge 202200000

Cerge 202200000

Cerge 202200001

Cerge 202200001

Cerge 202200002

Cerge 202200002

Cerge 202200003

Cerge 202200003

Cerge 202200006

Cerge 202200006

Cerge 202200009

Cerge 202200009

Cerge 202200011

Cerge 202200011

Cerge 202200017

Cerge 202200017

Cerge 202200018

Cerge 202200018

Cerge 202200022

Cerge 202200022

Cerge 202200024

Cerge 202200024

Cerge 202200025

Cerge 202200025

Cerge 202200027

Cerge 202200027

Cerge 202200032

Cerge 202200032

Cerge 202200035

Cerge 202200035

Cerge 202200040

Cerge 202200041

Cerge 202200042

Cerge 202200044

Cerge 202200045

Cerge 202200047

Cerge 202200048

Cerge 202200049

Cerge 202200050

Cerge 202200051

Cerge 202200052

Přečtěte si také