Zahlavi

Veletrh vědy 2016 přilákal do pražských Letňan tisíce návštěvníků

23. 05. 2016

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Na výstavišti PVA EXPO Praha se sešli zájemci o vědu všeho věku, od předškolních dětí až po seniory. Odborníci z ústavů Akademie věd ČR i další popularizátoři si pro ně připravili bohatý program a bezpočet interaktivních exponátů z přírodovědných, technických i humanitních oblastí. Největší zájem návštěvníků vzbudila například umělá inteligence s robotickými avatary, mobilní planetária, představení Úžasného divadla fyziky a stánek Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

 
„V loňském roce se na veletrh přišlo podívat kolem osmi tisíc lidí, byl to pilotní ročník, takže letos jsme i vzhledem k větší výstavní hale a většímu počtu vystavovatelů doufali ve vyšší počty. Až takový nárůst jsme ale nečekali a je to pro nás samozřejmě příjemné překvapení, ale také velká zodpovědnost a výzva do příštích let,“ uvedla ředitelka Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR PhDr. Kateřina Sobotková.
 
Veliký dík patří všem ústavům Akademie věd, které se akce zúčastnily:

Fyzikální ústav, Filosofický ústav, Ústav makromolekulární chemie, Psychologický ústav, Ústav experimentální medicíny, Biologické centrum, Ústav chemických procesů, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav přístrojové techniky, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav, Ústav pro českou literaturu, Ústav jaderné fyziky, Ústav pro hydrodynamiku, Nakladatelství Academia, Ústav termomechaniky, Matematický ústav, Astronomický ústav, Fyziologický ústav, Sociologický ústav, Ústav organické chemie a biochemie, Etnologický ústav, Botanický ústav, Archeologický ústav, Ústav fyziky atmosféry, Ústav experimentální botaniky, Ústav fyziky plazmatu, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Ústav dějin umění, Ústav chemických procesů, Ústav geoniky, Ústav struktury a mechaniky hornin a Ústav fyziky materiálů.

Více v tiskové zprávě zde.

 

Veletrh vědy – den první

 

Veletrh vědy – den druhý

 

Veletrh vědy – den třetí

 

Foto: Stanislava Kyselová, René Volfík

Přečtěte si také