Zahlavi

Vědecké ceny francouzské ambasády 2020 - PRODLOUŽENÍ výzvy k podávání přihlášek do interního předkola AV ČR

13. 03. 2020

Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2020 v těchto oborech (podmínky v odkazech u jednotlivých cen):

Přihlášky mohou zasílat PhD studenti, či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2019 nebo 2020, do věku 33 let české nebo slovenské národnosti, kteří mají pracovní úvazek na ústavu AV ČR. Specifické podmínky jsou pak u speciální ceny Platformy CEFRES.

Zájemci mohou posílat své odborné CV (v aj), seznam publikací a anotaci projektu, s nímž by uchazeč vystoupil před odbornou komisí (cca ½ strany v anglickém jazyce) do 18. 3. 2020 na e-mail jetelinova@kav.cas.cz , prosíme o uvedení názvu ceny, o níž se ucházejí, v předmětu e-mailu. Koordinátoři Akademie věd následně vyberou kandidáty, kteří budou za Akademii na ceny nominováni. Na každou cenu se nominují maximálně dva nejlepší kandidáti, na cenu za humanitní a společenské vědy a environmentální vědy pak pouze po jednom. Pro přihlášení do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu), ne obor doktorského studia, avšak u cen v oblasti medicíny je podmínkou práce v nemocnici či zdravotnické instituci.

Vítězové budou oficiálně vyhlášeni dne 24. června 2020, kde současně obdrží finanční podporu a na prvních dvou místech též stipendium ve Francii. Vyhlašovacího ceremoniálu by se měli zúčastnit též školitelé disertačních prací nominovaných kandidátů a zástupci daných ústavů AV ČR.

Další informace jsou k dispozici na webu Francouzského institutu.