Zahlavi

Vědecké ceny francouzské ambasády 2018

09. 02. 2018

Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2018 v těchto oborech:

  • počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera)

  • medicína (Cena Alberta Schweitzera)

  • chemie (Cena Jean-Marie Lehna)

  • farmacie (Cena Sanofi)

  • jaderný výzkum (Becquerelova cena)

  • humanitní a společenské vědy (Cena Jacquese Derridy) – v rámci této iniciativy bude také udílena zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise

I letos Akademie věd ČR vybírá kandidáty, které na ceny nominuje. Na každou cenu budou nominováni max. dva nejlepší kandidáti, na cenu za humanitní a společenské vědy jeden.

Zájemci mohou posílat své přihlášky do interního předkola AV ČR do 8. 3. 2018 na email lokajickova@kav.cas.cz a v předmětu uvést, o kterou z cen se chtějí ucházet.

Přihlášky mohou podávat PhD studenti (či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2017 nebo 2018) do 33 let věku české či slovenské národnosti s pracovním úvazkem na pracovišti AV ČR (přesná kritéria naleznete na webových stránkách uvedených níže).

Přihláška do interního předkola AV ČR obsahuje tyto dokumenty:

  • odborné CV (v angličtině)

  • seznam publikací

  • anotaci projektu, se kterým by vystoupili před odbornou komisí (cca 1/2 strany v angličtině)

Pozn.: Pro přihlášení se do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu) a ne obor doktorského studia. Např. o ceny v oblasti medicíny a farmacie se mohou ucházet i studenti doktorandských studijních programů z oboru molekulární či buněčné biologie, biochemie apod., pokud má jejich projekt návaznost na medicínu/farmacii.

Bližší informace a podmínky k jednotlivým cenám, harmonogram a další informace naleznete na http://spoluprace.ifp.cz/cz/vedecka-spoluprace/vedecke-ceny/

Na zvláštní cenu platformy CEFRES se lze hlásit přímo organizátorům na email platformaward@cefres.cz a v kopii na lokajickova@kav.cas.cz, podrobnosti naleznete zde: http://www.cefres.cz/cs/5521