Zahlavi

Vědecké ceny 2017 francouzské ambasády

01. 03. 2017

Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2017 v těchto oborech:

-          Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

-          Cena Alberta Schweitzera za medicínu

-          Cena Jean-Marie Lehna za chemii

-          Cena Sanofi za farmacii

! Cena/ceny v humanitních oborech budou vyhlášeny v nejbližší době.

 

Letos je jedním z navrhovatelů kandidátů i Akademie věd ČR, tzn. za každý obor budou z přihlášených vybráni nejlepší kandidáti, kteří budou na cenu za Akademii věd nominováni.

 

Přihlášky mohou podávat PhD studenti do 30 let věku české či slovenské národnosti s pracovním úvazkem na AV ČR (bližší informace o podmínkách na webových stránkách uvedených níže).

 

Zájemci zašlou do 15. 3. 2017 na email lokajickova@kav.cas.cz následující dokumenty a v předmětu emailu jasně vyznačí, o kterou z cen se chtějí ucházet:

-          odborné CV (v angličtině)

-          seznam publikací

-          anotaci projektu, se kterým by vystoupili před odbornou komisí (cca 1/2 strany v angličtině)

 

Pozn: Pro přihlášení se do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem obsah projektu a ne obor doktorského studia. Např. o ceny v oblasti medicíny a farmacie se mohou ucházet i studenti doktorandských studijních programů z oboru molekulární či buněčné biologie, biochemie apod., pokud má jejich projekt návaznost na medicínu/farmacii.

 

Informace a podmínky k jednotlivým cenám, harmonogram a další informace naleznete na http://ifp.cz/Prix-Scientifiques-2016

Přečtěte si také