Zahlavi

Vědci Jan Řídký a Miroslav Hrabovský budou mít prestižní Kopalovu přednášku

29. 11. 2019

Kopalova přednáška patří k význačným poctám, kterých mohou čeští vědci a vědkyně dosáhnout. Letos takto Česká astronomická společnost ocenila dvě význačné osobnosti: odborníka na fyziku elementárních částic Jana Řídkého, který je zároveň místopředsedou Akademie věd ČR, a Miroslava Hrabovského, který působí ve Společné laboratoři optiky Fyzikálního ústavu AV a Univerzity Palackého v Olomouci.

Oba mají klíčovou roli v české účasti na mezinárodním projektu Observatoře Pierra Augera (PAO) v Argentině. Argentinská observatoř se stala v uplynulém desetiletí nejvýznamnějším světovým centrem pro výzkum ultraenergetického kosmického záření.

Fyzik Jan Řídký se o přípravách tohoto velkého projektu dozvěděl již v samých počátcích: roku 1997 při svém pobytu ve švýcarském CERNu. Spojil se pak s Miroslavem Hrabovským a stali se tak doslova „otci zakladateli“ českého podílu na observatoři. Jan Řídký později působil jako koordinátor fluorescenčního detektoru observatoře. 

Otcové zakladatelé

Slavnostní přednášky začnou v sobotu 30. listopadu od 13:15 v pražském Planetáriu ve Stromovce. Laudatio přednese čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar, ocenění předá předseda České astronomické společnosti Petr Heinzel. Předání ceny a také laureátská přednáška jsou přístupné předem registrovaným účastníkům na tomto odkaze.

Toto ocenění nese jméno význačného numerického matematika a astronoma Zdeňka Kopala (1914 -1993) a Česká astronomická společnost ho založila v roce 2007. Uděluje se českým astronomům a astronomkám za významné vědecké výsledky dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku. Poprvé byla přednáška udělena roku 2007, tedy k 90. výročí založení České astronomické společnosti. Letos bude udělena již 13. Kopalova přednáška. Více o ceně a jejích nositelích najdete zde.

Připravil: Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Archiv Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR