Zahlavi

Úspěchy AV ČR v Ceně Wernera von Siemense

22. 02. 2016

Tradiční vědecká ocenění, která se letos udělovala už poosmnácté, si počátkem února odnesli i tři zástupci Akademie věd ČR, a to za úspěšné vedení absolventských prací. Největšího úspěchu dosáhla Akademie věd ČR v kategorii Nejlepší disertační práce. Nositel Akademické prémie prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byl oceněn za vedení vůbec nejlepší disertační práce s názvem Nové funkcionalizované nukleové kyseliny pro aplikaci v chemické biologii autora Pavla Kielkowského, která řeší vysoce aktuální problematiku důležitou pro poznání chemie nukleových kyselin.

 
Za vedení třetí nejlepší disertační práce s názvem Biosensors based on surface plasmons byl oceněn prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.
 
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D, z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR byl oceněn za vedení vítězné diplomové práce s názvem High resolution overtone spectroscopy of atmospherically relevant molecules, kterou zpracoval Vít Svoboda.
 
Soutěž o Cenu Wernera von Siemense pořádá společnost Siemens právě spolu s významnými představiteli Akademie věd ČR a vysokých škol, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
 
Kompletní výsledky naleznete zde.
 
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR