Zahlavi

Univerzita Karlova uvede přednášky v sídle Akademie věd

03. 11. 2016

Týden vědy a techniky AV ČR nabízí návštěvníkům ve svém třetím festivalovém dnu nejenom dny otevřených dveří, exkurze, workshopy, filmy a vědecké kavárny, ale také Den Univerzity Karlovy na Akademii věd ČR v Praze. V sídle Akademie věd ČR na Národní třídě se 3. listopadu uskuteční řada přednášek z různých oborů od odborníků právě z Univerzity Karlovy. Pojďme krátce zmínit alespoň některé z nich.

Přednáška pana Prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Klimatická změna a adaptace na ni z právního pohledu se bude zabývat minulostí, současností a budoucností problematiky klimatické změny a reakcí práva na ni, a to jak na úrovni práva mezinárodního, unijního, tak i národního českého. Pozornost bude věnována nejen boji se zdroji klimatické změny, ale i adaptaci a mitigaci na tyto změny z pohledu ochrany vody, půdy, lesa, přírody a krajiny.

Můžeme věřit publikovaným výsledkům? Na to se snaží zodpovědět Doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Během přednášky návštěvníci zjistí, proč články publikované ve vědeckých časopisech v průměru nadhodnocují velikost efektu, který zkoumají. V rámci přednášky se budou diskutovat příklady z medicíny, klimatologie a ekonomie a přednášející představí metodu meta-analýzy, která umožňuje literaturu o toto zkreslení očistit.

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se bude ve své přednášce zabývat migračním problémem, který bývá dnes často nazírán jako jistá anomálie. Přednáška Migrace očima medievisty se naopak pokusí prokázat, že masivní pohyby obyvatelstva jsou normální a častou součástí dějinných procesů. Samotný středověk má svůj počátek ve velké migrační vlně, známé jako stěhování národů. V čem byl tento proces podobný a srovnatelný s dnešní vlnou přesunů a v čem se od ní naopak odlišoval, to jsou další témata této přednášky.

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., z Přírodovědecké fakulty UK si připravil přednášku Evoluční psychologie za časů Facebooku, ve které se snaží vysvětlovat, jak Facebook a jiné sociální sítě změnily evoluční psychlogii – poznatky i teorie je nyní možno ověřit na mnohatisícových různorodých vzorcích. Na příkladu několika studií přednášející návštěvníkům ukáže, že výsledky bývají často velmi překvapivé.

Další informace najdete na webu www.tydenvedy.cz nebo ve festivalové brožuře.