Zahlavi

Umění spojovat. Tři vědci převzali za svou práci medaile Akademie věd ČR

22. 03. 2024

Propojují vědní odvětví, badatele i odborníky s veřejností. Do svých oborů navíc vnášejí nové prvky a podněty. Za svou práci nyní získali medaile za zásluhy zoolog Ivan Horáček, slavista a medievista Christian Lübke a archeolog Jan Mařík. Ocenění jim 21. března 2024 předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v sídle instituce na pražské Národní třídě.

Eva Zažímalová zdůraznila, že laureáti zanechali ve vědě výraznou stopu a dodnes posouvají její hranice. „Všechny čestné medaile, jež naše instituce uděluje, nesou jména českých učenců, kteří se významně zasloužili o rozvoj jejich oborů. Do svých disciplín se podobně silně vepisují také vědci, kteří je dnes získávají.“


Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová

Propojováním k porozumění
„Archeologie má výhodu, že zaujme. Zároveň je ale jedním z mála oborů, které lidem vstupují do života i domovů, a ne vždy bývá vítaná. Musíme proto veřejnosti vysvětlovat, jaký smysl má naše práce,“ poznamenal laureát medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy ředitel pražského Archeologického ústavu AV ČR Jan Mařík.

O zpřístupňování archeologie veřejnosti se Jan Mařík přičinil významně – pomáhal například vytvořit aplikace s rozšířenou realitou a spolupořádá akci Archeologické léto. Podílel se také na vzniku portálu pro amatérské archeology AMČR–PAS a spolupracuje na vytváření nového památkového zákona.

Jak vyzdvihl v laudatiu jeho kolega Jaroslav Řídký, Jan Mařík dokáže spojovat nejen odborníky a laiky, ale také vědce mezi sebou: „Archeologové se dělí do různých skupin – teoretické, muzejní, klasické a další. Jan Mařík je asi jediným archeologem, který zná všechny skupiny a dokáže je propojit.“


Jan Mařík

Příroda z různých perspektiv
Geologie, zoologie, paleontologie i obecná biologie. Paleta zájmů Ivana Horáčka, který v současnosti pracuje na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, je jedinečná. „Fascinující rozsah jeho působení dokresluje i jeho zájem o filozofii, psychologii a psychoanalýzu, teorii a praxi výtvarného umění, poezii a hudbu,“ doplnil Stanislav Čermák z Geologického ústavu AV ČR.

Během dřívějšího působení v Geologickém ústavu AV ČR vytvořil Ivan Horáček mimořádnou platformu multidisciplinárního studia přírody. Za vědeckou práci, která měla dopad na další směřování přírodních věd v Česku a vedla k rozvoji české geologie, mu Akademie věd ČR udělila medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách. „Ocenění vnímám jako vyjádření zájmu o propojení různých disciplín, biologie i neživé přírody,“ podotkl laureát.


Ivan Horáček

Stavitel mostů
Medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách obdržel německý medievista a slavista Christian Lübke. Zaměřuje se především na dějiny a kulturu středovýchodní Evropy. Ve spolupráci s českými akademickými pracovišti se podílel na mezinárodních projektech, které se zabývaly specifiky historického vývoje střední Evropy.

Jeho zásadní roli v proměně české historiografie a medievistických studií po roce 1989 zdůraznila Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR, který vědce na ocenění navrhl. „Považujeme ho za stavitele mostů mezi výzkumnými centry, projekty i lidmi ve střední Evropě,“ dodala.

Christian Lübke vzpomněl na české archeology, s nimiž spolupracoval. „Důležitou roli v tomto ohledu sehrál Leibnizův ústav pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO). Spolupráce s českou Akademií věd se ještě více rozvinula poté, co jsem se stal v roce 2007 ředitelem instituce.“ Více o české spolupráci s GWZO najdete zde.

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-57
Christian Lübke

Více informací o čestných medailích naleznete na webových stránkách AV ČR.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-01

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-01

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-03

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-03

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-04

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-04

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-05

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-05

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-06

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-06

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-07

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-07

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-08

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-08

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-12

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-12

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-14

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-14

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-18

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-18

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-20

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-20

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-21

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-21

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-24

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-24

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-27

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-27

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-29

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-29

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-31

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-31

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-33

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-33

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-34

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-34

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-36

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-36

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-37

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-37

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-40

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-42

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-44

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-46

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-47

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-50

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-52

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-53

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-54

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-56

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-57

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-58

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-59

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-60

2024-03-21_Cestne medaile AV CR_web-61

Přečtěte si také