Zahlavi

Tradiční Cena Wernera von Siemense zná své vítěze

22. 02. 2018

Už po dvacáté ocenil český Siemens studenty, vědce, pedagogy i ženy v oblasti exaktních věd. Za Akademii věd ČR si odnáší cenu tým Jiřího Čejky a Václava Navrátila. Siemens letos také udělil zvláštní ocenění za překonání těžkých zdravotních komplikací při studiu.

„Děkuji firmě Siemens za to, že byla natolik moudrá a osvícená, aby už před lety začala oceňovat duševní práci a motivovala vědce do budoucna,“ řekl místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas. Neopomněl přitom zmínit spolupráci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR s kalifornskou firmou Gilead, z níž vzešlo založení Gilead Research Prague. Ročně poskytne 1 milion amerických dolarů na základní výzkum.

Generální ředitel Siemens Česká republika Eduard Palíšek mluvil o nutnosti větší podpory ženám ve vědě i kvalitním pedagogům. „Česká republika může v celosvětové konkurenci vyniknout právě díky „zlatým českým ručičkám“ a samozřejmě mozkům,“ dodal.

Cenu za základní výzkum si odnesl tým Jiřího Čejky z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Objevil a popsal novou metodu přípravy zeolitů, původně přírodních minerálů, které se dnes vyrábí synteticky. Uplatňují se jako průmyslové katalyzátory v petrochemii, své místo mají v medicíně i zemědělství. V minulosti třeba nahradily škodlivé fosforečnany v pracích prášcích, neboť jejich velkou výhodou je nezávadnost vůči životnímu prostředí.

Oblasti biomedicíny a farmacie se věnuje nejvýznamnější výsledek vývoje a inovací. Tým Václava Navrátila z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvinul metodu DIANA, která detekuje enzymy v lidských vzorcích s mnohem vyšší citlivostí než současné postupy. Její potenciál spočívá v použití pro hledání a vývoji nových molekul, které budou sloužit jako základ nových léčiv. V této oblasti již vědci navázali spolupráci s komerečními subjekty a v současnosti se zakládá start-up DIANA Biotechnologies.

Ocenění za nejlepšího pedagogického pracovníka si odnáší Zdeněk Vostracký ze Západočeské univerzity v Plzni. Matěj Gajarský z Masarykovy univerzity uspěl se svou diplomovou prací. Dvě ceny Nejlepší disertační práce a Nejlepší disertační práce psaná ženou patří Kateřině Holé z Univerzity Palackého v Olomouci. Závažné zdravotní potíže překonala a mimořádných úspěchů v oboru Informatika na Masarykově univerzitě dosáhla Tereza Pařilová.

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Siemens