Zahlavi

Talentová akademie pro středoškoláky

13. 06. 2018

Letošní ročník Talentové akademie pro středoškolské studenty bude patřit tvorbě kvantových teček – krystalů o velikosti stovek atomů. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je již 17. června 2018.

Špičková věda se obvykle spojuje s univerzitami, vysokoškoláky a vědeckými ústavy. Aby ale vědecké bádání a jeho výsledky mohly být skutečně na nejvyšší úrovni, je třeba s přípravou mladých talentů začít dříve – nejpozději na střední škole. V laserových centrech HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech to dobře vědí a pořádají proto Talentové akademie pro studenty středních škol.

Jak vyrobit kvantovou tečku
V letošním ročníku budou středoškoláci vytvářet kvantové tečky – krystaly o velikosti stovek atomů, které již nacházejí uplatnění například v elektronice, displejích či medicíně. Studenti mají pracovat ve čtyřčlenných týmech, jež se budou skládat z následujících specializací: laserový fyzik, konstruktér, optik a chemik; každý tým bude mít svého lektora. Do Talentové akademie 2018 se mohou zájemci hlásit do 17. června 2018; základem přihlášky je sedm odpovědí na otázky, které souvisejí s krátkým vědeckým článkem na téma kvantových teček.  Stejně jako loni nezávislá porota složená z vědců Fyzikálního ústavu AV ČR vybere 12 talentovaných studentů, kteří si vyzkoušejí vědeckou práci se vším všudy, v reálných podmínkách laserových vědeckých center.


Laserový workshop 2017

Kreativitě se meze nekladou
Unikátní na Talentové akademii je volnost, kterou studenti mají. Získají nejen přístup do laboratoří, který mají běžně pouze vědci, ale mohou také skutečně pracovat na řešení vědeckých problémů a užívat k tomu odpovídající zařízení. Na začátku je zadán vědecký problém, studenti si osvojí základní postupy – a pak už je jen na nich a jejich týmech, jakým způsobem provedou jednotlivé experimenty. Vědečtí pracovníci jim pochopitelně v laboratoři pomáhají a usměrňují jejich nápady podle možností současných technologií. Avšak právě zápalem probuzená kreativita je to, co je jedním z hlavních přínosů nejen pro žáky, ale i pro vědce. „Myšlení mladých lidí není zatíženo stereotypy, a proto mnohdy středoškoláky napadají tak inovativní řešení, že nad nimi s kolegy jen kroutíme hlavou,” poznamenává výzkumník Michal Vyvlečka z centra HiLASE.Loňské kapalinové filtry mohou najít využití
Tématem loňského ročníku bylo vytvoření šedého kapalinového filtru s dynamickou změnou optické propustnosti srovnatelné s komerčními pevnolátkovými filtry. Skvělé je nejen to, že se podařilo filtry vytvořit a studenti si vyzkoušeli všechny fáze vědeckého procesu včetně prezentace úspěšného projektu, ale i skutečnost, že práce se studenty po skončení akademie pokračuje dále. Vybraní absolventi se znovu setkají v letních měsících na desetidenní stáži, kde budou opět řešit zajímavé vědecké úkoly, které často souvisejí s aplikací laserů v průmyslu, jako jsou například Charakterizace mikrofluidické kapalinové trysky, Příprava laserové haly pro instalaci 10PW laseru, Měření vložného útlumu fúzovaných vláken, Modelování ve 3D CAD a další.


Účastníci Talentové akademie 2017Uzávěrka přihlášek: 17. června 2018. Online přihláška: bit.ly/TalentovaAkademie_2018

Kontakt:

HiLASE:
Radka Kozáková
E-mail: radka.kozakova@hilase.cz, tel.: +420 601 560 164, +420 777 135 576


ELI Beamlines:
Hana Strnadová
E-mail: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, tel.: +420 601 560 333

Připravili: Jana Olivová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Radkou Kozákovou, HiLASE
Foto: Talentová akademie 2018

Přečtěte si také