Zahlavi

Stážisté Otevřené vědy se setkali na vědeckém kurzu v Liblicích

29. 11. 2016

Podzimní kurz, akce určená pro stážisty letošního ročníku projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016, proběhl 25.–26. listopadu na zámku v Liblicích. Studenti se (na)učili, jak zdolávat náročné úkoly spojené s prezentací vlastních vědeckých výsledků.

Hlavní zásady vystupování před odborným i laickým publikem, jak pracovat s mikrofonem, nebo analyzovat mediální projev, si stážisté vyzkoušeli na vlastní kůži pod odborným vedením dr. Jany Adámkové během workshopu Umění veřejného projevu, který dvoudenní program odstartoval. Svých rolí se zhostili statečně. Při nácviku vystupování před publikem ihned získávali zpětnou vazbu a všichni v průběhu kurzu udělali veliké pokroky.

Jak si vybrat vysokou školu a uspět u přijímacích zkoušek radil ve své přednášce lektor Jiří Kadlec. Zaměřil se zejména na systém vysokých škol v České republice a předal studentům tipy pro výběr vysoké školy a pro úspěšné zvládnutí života studenta se všemi jeho úskalími.

Sobotní část programu byla zacílena na praktické aspekty vědecké činnosti: konkrétní výstupy. Co je to poster (neboli plakát) a jak ho vytvořit? Jak by měl a neměl profesionálně zpracovaný poster a prezentace vypadat po všech stránkách? S tím stážisty v přednášce Základy vědecké práce seznámila dr. Kamila Etchegoyen Rosolová a dr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Pobyt na zámku v Liblicích byl pro stážisty Otevřené vědy AV ČR 2016 skvělou příležitostí k sebevzdělávání, ale také k neformálním rozhovorům u kulatých stolů a navazování nových kontaktů a přátelství.

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi už deset let. Také v roce 2016 se pod její hlavičkou koná další ročník studentských vědeckých stáží, díky kterým AV ČR zapojuje talentované studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol do praktického výzkumu na špičkových vědeckých pracovištích.

Stáže budou pokračovat i v roce 2017, kdy na ústavy Akademie věd ČR nastoupí noví studenti. Více k tomuto projektu na www.otevrenaveda.cz

 

 

 

 

 

Foto: Odbor projektů, grantů a medializace
Připravil: Odbor projektů, grantů a medializace