Zahlavi

Stáže Otevřené vědy pro talentované středoškoláky pokračují i v roce 2020

12. 12. 2019

V roce 2020 se otevřou brány pracovišť Akademie věd ČR již po patnácté. Talentovaní středoškoláci si pod hlavičkou Otevřené vědy vyzkoušejí vědeckou práci v praxi. Pro příští rok vypsalo stáže 93 lektorů z 32 pracovišť Akademie věd ČR. Studenti si vybírali ze 105 témat ze všech vědeckých oborů. Organizátoři obdrželi více než 1000 přihlášek.

Zájem studentů i letos vysoce převyšuje nabídku. Přesto je šance, že se do vědeckého bádání zapojí více nadaných středoškoláků. Lektoři si totiž mohou vybrat na jednu stáž až tři studenty.

Nejvíce stáží vypsali vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Letos k nejoblíbenějším tématům patřily stáže zaměřené na chemii, lékařské vědy, fyziku, biologii a biochemický výzkum. Bezmála 50 přihlášek přijali organizátoři na následujících pět stáží:

 1. Studium mechanismů, kterými acetylcholin ve striatu řídí naši schopnost odnaučit se staré a naučit se nové
  Lektorka: Helena Janíčková
  Fyziologický ústav AV ČR
 1. Využití v diamantů v biomedicíně
  Lektorka: Veronika Benson
  Mikrobiologický ústav AV ČR
 1. Polymerní nanovlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství kosti
  Lektorka: Karolína Vocetková
  Ústav experimentální medicíny AV ČR
 1. Jak a z čeho se děti učí svůj mateřský jazyk
  Lektorka: Chládková Kateřina
  Psychologický ústav AV ČR
 1. Věda na stopě zločinu
  Lektor: Magda Zlámalová
  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Zájem o stáže v humanitních oborech a v oblasti popularizace vědy narůstá
Stále více aktivněji se o stáže zajímají i humanitně zaměřená pracoviště. Ústav dějin umění AV ČR vypsal pro příští rok pět stáží, zapojil se i Ústav státu a práva AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Psychologický ústav AV ČR a mnoho dalších. Věříme, že se podaří nabídku humanitně zaměřených stáží pro příští ročník dále rozšiřovat, protože zájem studentů je stále vysoký.

První setkání s vědou a vzdělávání studentů
Stážisté Otevřené vědy se aktivně zapojí do výzkumu na pracovištích Akademie věd ČR i se naučí vědu prezentovat a popularizovat. Na Veletrhu vědy, který se uskuteční od 4. do 6. června 2020, čekají stážisty odborné přednášky. Budou mít příležitost zapojit se také do popularizačních aktivit přímo na stánku Otevřené vědy nebo svého vědeckého pracoviště.

Studentské stáže
Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem v Akademii věd ČR v současnosti pracujeme, jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty. Akademie věd ČR je pořádá pod hlavičkou projektu Otevřené vědy. Projekt vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Těšíme se na nové tváře, nápady a výsledky, které nadcházející 15. ročník Otevřené vědy přinese.

Více informací:
Facebook:@otevrenaveda.cz
Instagram: #generacevedy
YouTube: www.youtube.com/otevrenaveda

Více informací naleznete v časopise AB / Akademický bulletin.
Úvodní foto: Stáž v Mikrobiologickém ústavu AV ČR pod vedením Tomáše Hudcovice absolvovali stážisté Eliška Shejbalová, Barbora Chobotská, Ivo Novák a Jan Pěček.

Připravili: Michaela Marková a Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Otevřená věda