Zahlavi

Soutěž "Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development"

27. 04. 2018

”Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” je soutěž, kterou každoročně pořádá německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF) za účelem mezinárodního sdílení inovativních myšlenek v oblasti udržitelného rozvoje. Cenou spolková ministryně pro vzdělávání oceňuje mladé vědce a výzkumníky z celého světa a různých vědeckých disciplín. Každý rok skupina 25 výherců oceněných odbornou porotou získává dvoutýdenní pobyt v Německu a příležitost k setkání s experty a návštěvě předních německých vědeckých center.

Přihlášení je možné do 23. května 2018.

Více informací naleznete zde a na stránce www.greentalents.de.