Zahlavi

Silné kosmické záření není z naší Galaxie

22. 09. 2017

V časopise Science vyšel 22. září převratný článek o mimogalaktickém původu kosmického záření. Zásadní vědeckou publikaci zveřejnilo vědecké sdružení provozující astročásticovou Observatoř Pierra Augera v Argentině, jehož součástí jsou i čeští vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy a Univerzity Palacekého v Olomouci. Vyřešili tím záhadu starou padesát let.

„Zjistili jsme, že z vesmíru se k nám dostávají energetické částice s milionkrát vyšší energií, než jaké dokážeme připravit na největším pozemském urychlovači. Příroda je stále dokonalejší než člověk a my díky tomu můžeme testovat chování hmoty,“ komentuje objev Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Existenci kosmického záření s energiemi dosahujícími až několik joulů vědci potvrdili už v 60. letech. Od té doby si kladli otázku, jestli se zdroje těchto částic nacházejí v naší Galaxii nebo mimo ní.

Profesor Alan Watson z univerzity v  Leedsu, emeritní mluvčí sdružení, se domnívá, že nový výsledek je „jeden z nejvíce vzrušujících, které jsme na Observatoři Pierra Augera získali, a navíc takový, který řeší problém, na nějž jsme se spolu s Jimem Croninem zaměřovali, když jsme před 25 lety společně navrhovali stavbu Observatoře.“

Na stavbě a provozu Observatoře Pierre Augera se podíleli a podílejí i čeští vědci téměř od samého začátku experimentu. Nejvýznamnějším českým příspěvkem ke stavbě Observatoře byla dodávka a instalace zrcadel pro více než polovinu dalekohledů fluorescenčního detektoru. Čeští vědci se však podílejí a i na dalších úkolech, jako je zajišťování provozu Observatoře, analýza dat především z hlediska hledání zdrojů kosmického záření a určování druhů přilétajících částic, ale i sledování průzračnosti atmosféry a dalších technických parametrů experimentu.

Účast České republiky v Observatoři Pierra Augera dlouhodobě finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchoy.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: iStock