Zahlavi

Rada pro výzkum, vývoj a inovace chce vyšší rozpočet na vědu pro rok 2022

31. 03. 2021

Druhé březnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace se zaměřilo na přípravy státního rozpočtu na vědu pro příští rok. Současných 38 miliard korun, s nimiž se pro příští rok počítá ve střednědobém výhledu, nestačí. Pandemická situace totiž ukazuje, že podpora výzkumu je velmi důležitá. Rozpočet by měl vzrůst alespoň o 1,2 miliardy.

Zasedání Rady se konalo 26. března 2021 formou videokonference. Účastníci se nejprve věnovali Národnímu plánu obnovy, který je v závěrečné fázi příprav. V dubnu se má předložit Evropské komisi. Národní plán obnovy má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší.

Rada pokračovala jednáním k přípravám návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. Předsednictvo Rady zahájí konzultace s Ministerstvem financí ČR o navýšení. Podle prvního místopředsedy Rady a místopředsedy Akademie věd ČR Pavla Barana není návrh střednědobého výhledu rozpočtu na vědu pro příští rok ve výši 38 miliard korun dostatečný. „Částka představuje meziroční nárůst o 500 milionů, nepokryje ale základní potřeby v této oblasti,“ sdělil Pavel Baran. Rozpočet by měl vzrůst alespoň o 1,2 miliardy.

Rada se současně na vládu obrátila s žádostí o co nejširší zapojení všech možných veřejných zdrojů pro podporu vědy a výzkumu s ohledem na jejich důležitost v aktuální pandemii. Bez dostatečně robustní podpory kvalitního výzkumu nelze úspěšně čelit rizikům a hrozbám současného světa.

Zasedání Rady
Zasedání Rady proběhlo formou videokonference

Aktéři jednání se také seznámili s přípravami operačního programu Jan Amos Komenský. Rada požádala Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR o předložení podrobných informací k tematickému zaměření programu. Jeho cílem je rozvoj otevřené a vzdělané společnosti, která je založena na znalostech, dovednostech i rovných příležitostech.

Na zasedání byl jmenován zpravodajem Rady pro koncepční a analytickou podporu VaVaI Štěpán Jurajda z Národohospodářského ústavu AV ČR. Závěrem jednání navrhli členové Rady svému předsedovi, aby jmenoval pro další funkční období 11 ze 14 stávajících členů Mezinárodní rady. Mezi nimi i Josefa Michla z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zpravodajem pro činnost Mezinárodní rady se stal vedle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR nově také Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec; Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Licence Creative Commons Text a úvodní fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také