Zahlavi

RVVI projednala rozpočet na vědu pro roky 2020 až 2022

26. 04. 2019

Rada pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) na páteční tiskové konferenci upřesnila rozpočet na vědu a výzkum pro nejbližších několik let. Zároveň oznámila, že schválila stěžejní program inovační strategie s názvem Czech Republic: Country for the Future, věnovala se však také snižování byrokratické zátěže.

Zásadní informace, která na tiskové konferenci zazněla, se týkala návrhu rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro roky 2020 až 2022. Zatímco ještě v říjnu se pro roky 2020 a 2021 počítalo s ročním rozpočtem 37,5 miliardy korun, podle aktuálního rozhodnutí by v roce 2020 mělo na vědu putovat 37 miliard, v letech 2021 a 2022 pak 37,5, resp. 38 miliard korun.

Vládní rada zároveň v pátek prodiskutovala další kroky v rámci inovační strategie. „Součástí následného jednání rady bylo schválení naprosto klíčového programu inovační strategie, který se bude jmenovat Country for the Future,“ zmínil místopředseda RVVI Karel Havlíček. „Jedná se o program účelové podpory operovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podotýkám, že se nejedná o peníze navíc, ale o peníze ze stávajícího rozpočtu, které se nám podařilo vyšetřit. Pokud se rozjede, do budoucna předpokládáme, že v něm bude alokováno šest miliard korun v rámci zdrojů ze státního rozpočtu přes RVVI, a to až do roku 2027,“ dodal. Program se týká podpory začínajících firem či projektů vývojového charakteru spojených s digitální ekonomikou a navazujících na strategii Digitální Česko.

O snaze redukovat byrokracii hovořil především místopředseda RVVI a současně místopředseda AV ČR Pavel Baran. „Jedním z klíčových problémů v oblasti vědy je problém velké administrativní zátěže,“ konstatoval. „V rámci příslušného pilíře inovační strategie jdeme cestou identifikace základních problémů i přípravy odpovídajících návrhů, z nichž by vycházela změna legislativy i podzákonných norem zejména v souvislosti s přípravou nového zákona 130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu,“ uvedl Pavel Baran.

Na úvodním snímku (zleva): místopředseda AV ČR a místopředseda RVVI Pavel Baran, místopředseda RVVI Karel Havlíček, premiér ČR a předseda RVVI Andrej Babiš, první místopředseda RVVI Petr Dvořák

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Licence Creative Commons

Přečtěte si také