Zahlavi

Prohlášení vedení Akademie věd ČR k aktuální situaci v Íránu

25. 10. 2022

Vedení Akademie věd ČR vyjadřuje hluboké znepokojení nad současným hrubým porušováním lidských práv v Íránu, které se bezprostředně dotýká i studentek a studentů středních a vysokých škol i celé akademické obce. AV ČR stojí plně na straně protestujících, důrazně odsuzuje represivní kroky íránských bezpečnostních složek a vyzývá k ukončení agrese ze strany státu vůči vlastnímu obyvatelstvu. Akademie věd se tím připojuje k prohlášení mezinárodní organizace IHRN. Podobné stanovisko zveřejnila také Univerzita Karlova.

Celé znění prohlášení:

Vedení AV ČR vyjadřuje hluboké znepokojení nad současným hrubým porušováním lidských práv v Íránu, které se bezprostředně dotýká i studentek a studentů z řad středních a vysokých škol i celé akademické obce. Současná vyostřená situace v zemi, která nastala po zabití mladé ženy Mahsy Amíní v polovině září tohoto roku, poté co byla zadržena mravnostní policií z důvodu „chybně“ oblečeného hidžábu, zásadně ovlivňuje každodenní život obyvatel této země. Pokojné celostátní protesty volající po ukončení diskriminace íránských žen, po nastolení potřebných státních reforem a dodržování demokratických principů vyústily v represivní odvetu íránských bezpečnostních složek. Účastníci protestů čelí bezdůvodnému zatýkání a protiprávnímu bití, studentům je vyhrožováno vyloučením ze škol a akademické a univerzitní prostory jsou zabírány pro vojenské potřeby. Protesty mají bohužel za následek rovněž velké množství zraněných a také civilní oběti. Takovýto způsob odpovědi a konání íránských autorit je neakceptovatelný.

Írán jakožto signatář mezinárodních paktů OSN z roku 1966, a to konkrétně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, má povinnost zajistit na svém území dodržování základních lidských práv.

AV ČR stojí plně na straně protestujících, na straně studentek a studentů vyjadřujících pokojně své názory a přesvědčení, na straně žen volajících po zrovnoprávnění a svobodné volbě v každodenním životě. Zároveň AV ČR důrazně odsuzuje represivní kroky íránských bezpečnostních složek a vyzývá k ukončení agrese ze strany státu vůči vlastnímu obyvatelstvu.

O aktuální situaci v Íránu jsme psali také v článku Odvaha íránských žen vzdorovat režimu je obdivuhodná, říká odborník na Írán.

Text: Akademie věd ČR
Foto: Shutterstock  

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také