Zahlavi

Premiér Babiš navštívil Ústav jaderné fyziky AV ČR

08. 04. 2019

V pátek 5. dubna navštívil premiér Andrej Babiš areál výzkumných ústavů v Řeži. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR si prohlédl nové pracoviště urychlovače cyklotron TR-24 a seznámil se s jeho využitím v oblasti energetického výzkumu a hledání nových perspektivních radiofarmak.

V ÚJF byl pro cyklotron TR-24 vyvinut v současné době nejvýkonnější zdroj rychlých neutronů simulujících pole ITER, který umožňuje testovat diagnostické komponenty pro pokročilé energetické jaderné technologie. Velmi intenzivní toky neutronů jsou totiž produkovány u štěpných i fúzních reaktorů, výzkum na neutronovém zdroji tak pomáhá například hledat cestu k budoucí termojaderné elektrárně. Radionuklidy vyráběné na urychlovačích jsou využívány nejen k diagnostice, ale také k léčení nádorových onemocnění.

Premiér Andrej Babiš naslouchá výkladu vedoucího Oddělení urychlovačů Jana Štursy

Aktuálně se v ÚJF pracuje na nové účinné diagnostice karcinomu prostaty pomocí molekuly PSMA s radioaktivním galiem, stejná molekula značená radioaktivním aktiniem se jeví jako účinné terapeutikum. Premiér si v doprovodu místopředsedů Rady pro výzkum, vývoj a inovace doc. Karla Havlíčka a PhDr. Pavla Barana prohlédl samotný cyklotron TR24 a nové radiochemické laboratoře zaměřené na výzkum nových radiofarmak.

Úvodní foto (zleva): Vedoucí Oddělení radiofarmak Ondřej Lebeda, premiér Andrej Babiš, místopředseda RVVI Karel Havlíček a ředitel ÚJF Petr Lukáš

Připravil: Petr Lukáš, Ústav jaderné fyziky AV ČR
Foto: Ústav jaderné fyziky AV ČR