Zahlavi

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová hostem Vědeckého Interview na ČT24

24. 03. 2017

Prof. Eva Zažímalová je po prof. Heleně Illnerové, která vedla Akademii věd ČR v letech 2001 až 2005, teprve druhou ženou v čele největší vědecké neuniverzitní instituce. Dne 25. března začíná funkční období nejen prof. Zažímalové, ale také nově zvoleným členkám a členům Akademické a Vědecké rady. V pátek 24. března byla prof. Zažímalová hostem pravidelného pořadu ČT24 Vědecké Interview.

„Udělám vše, aby byla Akademie věd ve stále lepší kondici – nejde o práci pro jednoho člověka, a tak se těším na spolupráci se členy Akademické i Vědecké rady, jakož i s řediteli ústavů,“ řekla prof. Zažímalová po svém zvolení do funkce předsedkyně.

Prof. Eva Zažímalová se bude soustředit zejména na vysokou úroveň vědy a výzkumu na pracovištích AV ČR, efektivní využívání potenciálu společenství pracovišť, systematickou prezentaci AV ČR a výsledků vědy a výzkumu na národní a mezinárodní scéně a také na postavení AV ČR ve společnosti a její roli při kultivování veřejného prostoru. Prof. Zažímalová za jeden ze svých hlavních úkolů ve funkci pokládá potřebu připomínat a objasňovat důležitou funkci AV ČR směrem k politické reprezentaci, s cílem zajistit kontinuální růst rozpočtové kapitoly AV ČR. Za základní argumenty považuje nutnost kompenzace výše vnitřního zadlužení pracovišť AV ČR, zvýšení efektivity výzkumné činnosti a stabilitu výzkumných institucí, dále špičkovou kvalitu vědeckých výsledků dosahovaných v AV ČR. Podle prof. Zažímalové lze při vhodné struktuře financování potenciál řady týmů a pracovišť využít lépe. Je třeba zajistit produkci vědeckých výsledků a udržitelný provoz nových center, vybudovaných s podporou prostředků strukturálních fondů Evropské unie a financování velkých výzkumných infrastruktur.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová