Zahlavi

Předsedkyně AV ČR se setkala se stážisty na Veletrhu vědy

10. 06. 2017

Stážisté projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky se v pátek 9. června 2017 na Veletrhu vědy setkali s předsedkyní Akademie věd České republiky prof. Evou Zažímalovou. 

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Už od roku 2005 zapojuje talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Jeho cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

Setkání s paní předsedkyní, kterého se zúčastnilo několik desítek stážistů, členka Akademické rady AV ČR doktorka Markéta Pravdová a ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR doktorka Kateřina Sobotková, probíhalo formou diskuze. Padalo mnoho zajímavých dotazů, mladé studenty například zajímalo, jak se paní profesorka dostala k vědě nebo jaké to je, být ženou ve vědeckém prostředí. Probrala se také otázka odlivu českých vědců do zahraničí, velký zájem vzbudila i debata na téma budoucího směřování Akademie věd.

Na závěr setkání si stážisté, kteří pracují v průběhu roku na mnoha různých ústavech Akademie věd, vyfotili společné foto i s paní předsedkyní.

 

 

   Generální partner Veletrhu vědy

      

 

 

          Partner Veletrhu vědy