Zahlavi

Předseda GA ČR ocenil projekt z Akademie věd. Přispěje k léčbě rakoviny

12. 10. 2023

K novým metodám léčby nádorů mohou dopomoci objevy Jakuba Rohleny z Biotechnologického ústavu AV ČR. Předseda Grantové agentury ČR (GA ČR) Petr Baldrian jeho projektu udělil 12. října 2023 společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou Cenu předsedy Grantové agentury ČR v kategorii lékařských a biologických věd.

Ceny předsedy GA ČR odměnily v Martinickém paláci už podvacáté nejlepší projekty. „Za tu dobu jsme jich ocenili devadesát. Jejich šíře ukazuje, že česká věda dosahuje ve všech oborech bádání světové úrovně,“ řekl předseda Petr Baldrian.

Mezi pěti letošními laureáty nechyběl řešitel z Akademie věd ČR. Projekt „Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace“ zkoumal metabolismus rakovinných buněk, který ovlivňuje jejich schopnost tvořit nádory a reagovat na léčbu. Jakubu Rohlenovi z Biotechnologického ústavu AV ČR se podařilo zjistit, že řetězec odpovědný za buněčné dýchání má jinou funkci u dělících a klidových buněk. Tento rozdíl má dopad na léčbu rakoviny.

Černé díry i komunikace politiků
Významné výsledky přinesly projekty všech laureátů. Projekt Martina Vrbky z Vysokého učení technického v Brně například dospěl k novým poznatkům pro léčbu osteoartrózy, řešitel Roman Konoplya ze Slezské univerzity v Opavě zkoumáním černých děr dopomohl k chápání gravitace. Alena Kluknavská z Masarykovy univerzity s týmem analyzovala komunikaci politiků a projekt Pavla Němce z Univerzity Karlovy zkoumal vývoj mozku u různých živočišných druhů.

Cenu předsedy GA ČR získávají od roku 2003 projekty podpořené Grantovou agenturou ČR, které byly ukončené v předchozím roce. Laureáti s oceněním obdrží částku 100 tisíc korun. Letošní ceremoniál se konal v rámci oslav 30 let existence GA ČR.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy GA ČR
Foto: Shutterstock, Archiv Grantové agentury ČR

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

DSC_4690

DSC_4690

DSC_4874

DSC_4874

DSC_4901

DSC_4901

DSC_4940

DSC_4940

DSC_4961

DSC_4961

DSC_4970

DSC_4970

DSC_4981

DSC_4981

DSC_5000

DSC_5000

DSC_5010

DSC_5010

DSC_5016

DSC_5016

DSC_5033

DSC_5033

DSC_5063

DSC_5063

DSC_5093

DSC_5093

DSC_5154

DSC_5154

DSC_5178

DSC_5178

DSC_5189

DSC_5189

DSC_5202

DSC_5202

DSC_5239

DSC_5239

DSC_5275

DSC_5275

DSC_5295

DSC_5295

DSC_5332

DSC_5350

DSC_5382

DSC_5392

DSC_5413

DSC_5429

DSC_5456

DSC_5479

Přečtěte si také