Zahlavi

Předseda AV ČR ocenil vybrané zaměstnance

28. 04. 2016

Dlouholetou práci pro ústavy Akademie věd České republiky ocenil její předseda prof. Jiří Drahoš, který ve středu 27. dubna 2016 udělil Děkovné listy AV ČR devětadvaceti zaměstnancům, kteří významně přispěli k úspěšné činnosti svých pracovišť. Oceněným zaměstnancům, kteří jako dárek obdrželi knihu Dějiny Akademie věd ČR v obrazech autorů Martina France a Vlasty Mádlové z produkce nakladatelství Academia, poblahopřáli rovněž ředitelé jednotlivých ústavů.

 
 
 
 
Děkovnými listy byli v roce 2016 oceněni tito zaměstnanci:
 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Richard Plaček
 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Ivan Dittert, CSc
Jana Hrůzová
Milana Pešková
 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Květa Valentová
 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Libuše Jelínková
Věra Kupková
Zdeněk Nejedlý
Jitka Šrajbová
Marie Vyletalová
 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ing. Jiří Baše
 
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Eva Krejčíková
Emília Vilímovská
 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Hana Černá
Hana Klímová
RNDr. Nina Ramešová

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Štěpán Adamec

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Leona Krausová
Jana Pokorná
PhDr. Mgr. Šárka Takáčová
 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Eliška Trávníčková
 
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Jan Slaměník, CSc.
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Jaroslava Ledererová
Marie Žáková
 
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Prokop Sedlák
Jiří Šafář
 
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Karel Bartoň
 
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Ing. Jaroslava Kasýková
Jana Schwarzová
 

 
 
Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR