Zahlavi

Pomoc, vstřícnost a solidarita kolegů jsou ohromující, říkají vědci z Ukrajiny

20. 04. 2022

Zahraničním vědcům pomáhá centrum Euraxess při jejich příchodu do České republiky už od roku 2004. Své služby nabídlo a zintenzivnilo po invazi Ruské federace na Ukrajinu. Pro Akademii věd ČR se Euraxess stal klíčovým partnerem v koordinaci aktivit na pomoc vědcům, kteří chtějí u nás pokračovat v kariéře. Pomocnou ruku uvítali také Yuri Petrenko a Olena Rohulska, kteří své zkušenosti popsali v e-časopisu AB / Akademický bulletin.

Yuri Petrenko v Akademii věd ČR pracuje již několik let. Působí v Ústavu experimentální medicíny, Fyziologickém ústavu a také v centru BIOCEV. Ukrajinskému vědci přijeli do České republiky rodiče nejen jeho, ale i jeho manželky. Navíc pomohl najít pracovní místo ve Fyziologickém ústavu AV ČR pro svou novou ukrajinskou kolegyni Olenu Rohulskou, která žádá o stipendium Researchers at Risk Fellowship. Jak válka na Ukrajině ovlivní jejich další badatelskou kariéru?

YURI PETRENKO: CHCI POMOCT DALŠÍM VĚDCŮM 

Jak vnímáte aktivity Akademie věd, které připravila pro vědce a jejich rodiny? 

Zareagovala pohotově už jen tím, že jim poskytla podporu a uplatnění prostřednictvím programu Researchers at Risk Fellowship. Důležité také je, že šíří aktuální informace a že prostřednictvím centra Euraxess nabízí pomoc nově příchozím.

Jak vám Euraxess pomohl?

Centrum Euraxess poskytuje mně i mé rodině zásadní podporu už bezmála sedm let. I za běžných podmínek je přesídlení do cizí země psychicky náročné. V současné situaci je proto více než kdy jindy důležité, aby příchozí vědci a jejich rodiny mohli celým procesem projít jednoduše. Tým Euraxess odvedl skvělou práci a poskytl pomoc mé rodině i kolegům, kteří přijeli z Ukrajiny. Díky nim se byrokratické náležitosti vyřídily bez problémů.

2022_04_19_Petrenko
Yuri Petrenko z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR a centra BIOCEV

Pomohlo vám také vaše domovské pracoviště?

Solidarita a vstřícnost kolegů a kolegyň mě ohromila. Dostal jsem mnoho nabídek pomoci nejen z mého, ale také z dalších ústavů Akademie věd, univerzit i soukromých společností, které se věnují výzkumu a vývoji. Všem jsme za jejich podporu moc vděční.

Jak současná situace ovlivňuje vaše působení v Akademii věd?

Aktuálně vnímám jako nejdůležitější pomoc především našim mladým vědkyním a vědcům z Ukrajiny. Konkrétně, aby se mohli po příchodu do České republiky pracovně uplatnit a aby se dobře připravili na případné nabídky fellowshipů. Také je chci seznámit se všemi možnostmi, jak využít grantových výzev.


OLENA ROHULKSA: CHCI ZŮSTAT ALESPOŇ ROK 

Využijete program stáží, které Akademie věd ČR pro ukrajinské vědce a vědkyně aktuálně připravila?

Určitě. Už jsem vyplnila všechny požadované formuláře. Jakmile mou žádost podepíše také ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, pracoviště, na kterém bych chtěla působit, předložím ji k posouzení.

Jak konkrétně vám Euraxess vyšel vstříc?

Euraxess mi pomohl hodně. Díky jeho týmu měl celý proces žádosti o vízum rychlý a hladký průběh. Měla jsem k dispozici všechny potřebné informace, v centru mi vysvětlili nutné kroky, které vyřizování usnadnily. Navíc jsem s nimi mohla zkonzultovat aktuální pracovní příležitosti, jež se uprchlíkům po jejich příchodu do České republiky nabízejí.

2022-04-19_Rohulska
Olena Rohulska žádá o stipendium Researchers at Risk Fellowship.

Jaké další formy podpory byste z perspektivy přicházející vědkyně uvítala? Co byste v současné situaci ocenila nejvíce?

Bylo by určitě užitečné vědět, jak by šlo pomoct dalším Ukrajinkám a Ukrajincům, kteří sem chtějí přijít – jaké v tomto ohledu existují například dobrovolnické iniciativy v České republice, které zvyšují povědomí o současné situaci v Evropské unii i za jejími hranicemi. Je také důležité, aby ukrajinští žadatelé měli dostatek informací, jak obdržet vízum a jaké další možnosti po jeho získání mají. Pokud vědci například plánují v České republice zůstat, jaké dokumenty musejí vyřídit a jak postupovat. Kromě toho by pro ně jistě byly důležité jakékoli další informace, jak třeba pro jejich blízké osoby najít ubytování.

Uvažujete, že byste v České republice zůstala dlouhodobě, i po skončení války na Ukrajině?

Plánuji, že v České republice zůstanu alespoň jeden rok, poté uvidím, co bude dál. Ráda bych závěrem velmi poděkovala týmu Euraxess za cenné rady a pomoc.

Rozhovory s ukrajinskými vědci si můžete přečíst v e-časopisu AB / Akademický bulletin. Všechna dosavadní čísla jsou k dispozici zdarma a online na našem webu.

AB-2022-03_titulka_web_OK
3/2022 (verze k listování)
3/2022 (verze ke stažení)

Text: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, archiv Yuri Petrenko a Olena Rohulska

Licence Creative Commons Text a úvodní fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také