Zahlavi

Podpora na výzkumně-vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM) na rok 2019