Zahlavi

Pavel Baran se stal prvním místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace

29. 01. 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zvolila 29. ledna 2021 v tajné volbě do funkce prvního místopředsedy Pavla Barana, místopředsedu Akademie věd ČR. Místopředsedou Rady se stal Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze.

Pavel Baran, který se dlouhodobě věnuje vědní politice, například metodice hodnocení vědy a výzkumu (více např. v AB / Akademický bulletin 6/2018), bude ve funkci prvního místopředsedy odpovědný za vedení agendy Rady – bude tedy předsednictvu navrhovat, jakými tématy se na svých jednáních bude zabývat: „Primárním úkolem Rady v letošním roce je zachovat a udržet i za současné složité situace stabilitu systému vědy, výzkumu a inovací založenou na kvalitním výzkumu napříč jeho spektrem, adekvátních finančních zdrojích, hodnocení podle Metodiky 2017+. To vše s vazbou na mezinárodní kontext včetně podpory nastupující vědecké generace a work-life balance.“


Třetí volba dnešního jednání se týkala Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací, která je jedním z odborných a poradních orgánů Rady. Do jejího vedení se dostala další osobnost z Akademie věd – Štěpán JurajdaCERGE-EI při Národohospodářském ústavu AV ČR.

Pavel Baran jako badatel působí ve Filosofickém ústavu AV ČR – věnuje se tématu morální a politické filosofie. Organizačně se podílel na konstituování Filosofického ústavu AV ČR a v roce 2004 se stal jeho ředitelem – tuto pozici zastával do roku 2013. V témže roce se stal členem Akademické rady AV ČR a místopředsedou Akademie věd pro oblast společenských a humanitních věd.

Členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace je od roku 2016. Působil zejména v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, vedl panel Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, podílel se na činnosti Grantové agentury ČR.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také