Zahlavi

PROGRAM ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation)

22. 05. 2017

INDIE - Indická republika nabízí vzdělávací kurzy v různých indických institutích v rámci svého programu mezinárodní technické a ekonomické spolupráce

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí vzdělávací kurzy v různých indických institucích v rámci programu ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation).

Pro rok 2017/2018 nabízí indická strana v rámci svého programu mezinárodní technické a ekonomické spolupráce celkem 5 míst pro Českou republiku.

Indická strana hradí veškeré nezbytné náklady (cestu tam i zpět, ubytování, účastnický poplatek, náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, výplatu stipendia).

Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání (přesné požadavky na úroveň tohoto vzdělání se mohou mezi jednotlivými kurzy navzájme lišit) a 5 let praxe. Nezbytná je velmi dobrá znalost angličtiny, v níž všechny kurzy probíhají.

Tato nabídka je určena pro absolventy vysokých škol ve věku od 25 do 45 let, kteří pracují ve vládních institucích, soukromém i veřejném sektoru, na vysokých školách, v obchodních komorách, v průmyslu apod.

Přihlášky musí být doručeny minimálně 3 měsíce před termínem zahájení příslušného kurzu na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které je pak předá indické straně. Konečné rozhodnutí o přijetí kandidátů a udělení stipendia má plně v kompetenci indická strana.

Veškeré dotazy týkající se této nabídky kurzů je třeba směřovat na indické velvyslanectví v Praze: http://eoiprague.in/

Podrobnější informace jsou zveřejněny zde.

 

 

Přečtěte si také