Zahlavi

PODCAST: Tvořivá čeština v časech koronaviru

23. 04. 2020

Kdo jsou rouškomanda, virozvěsti a koroniálové? Co znamená zaprymulovat se, být v haranténě a prožívat maskopust? Jak pružně reaguje naše mateřština na situaci kolem koropandy, tedy pandemie nemoci covid-19? V podcastu z cyklu Věda na doma se ptáme Markéty Pravdové z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Podcast natáčíme v rámci aktuálního projektu Věda na doma. Poslechnout si jej můžete na několika platformách na počítači i mobilním telefonu. Autorem této epizody je Martin Ocknecht.

PřipravilI: Leona Matušková a Martin Ocknecht, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Akademie věd ČR

Licence Creative Commons