Zahlavi

Otevření Archeoparku v Pavlově

31. 05. 2016

V sobotu 28. května 2016 byl otevřen Archeologický park Pavlov. Projekt, podpořený Regionálním operačním programem a Jihomoravským krajem, unikátním způsobem zpřístupní lokalitu, která patří mezi národní kulturní památky. Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku.

Na začátku stál ideový záměr, který vznikl v roce 2002 z podnětu Archeologického ústavu AV ČR Brno, který je také partnerem a odborným garantem projektu. Archeologický ústav AV ČR tuto unikátní lokalitu dlouhodobě zkoumá. „Vystavujeme především originální artefakty a ostatky. Jen ty nejvzácnější, jako je Věstonická Venuše, jsou schované v trezorech,“ uvedl prof. Jiří Svoboda z Archeologického ústavu AV ČR.

Projekt prezentace připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s architektonickým ateliérem Květ. Samotná realizace stavby pak probíhala od podzimu 2014 do jara 2016. Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, která kombinuje současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci, zpřístupní široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Prezentovány tak budou nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost bude zaměřena na témata jako lov, každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magie a další. „Celosvětově uznávaný je například objev otisků textilií na nalezených keramických předmětech, to je pro toto období zcela unikátní a dokladuje, že již v mladší době kamenné zdejší lovci znali technologie tkaní látek, což jsou věci, o kterých se příliš nemluví,“ dodává prof. Svoboda.