Zahlavi

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

28. 06. 2019

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

2. otevřená výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska.

Celkový objem finančních prostředků pro 2. otevřenou výzvu činí 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

Více informací najděte na webu Ministerstva financí.