Zahlavi

Online slavnostní přednáška diváky zavede do nitra mitochondrií

08. 04. 2021

Na závažné téma nádorových onemocnění a jejich terapie se zaměří letošní slavnostní přednáška z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Ponese název „Nové přístupy v léčbě nádorových onemocnění: Zaměřeno na mitochondrie“. V pondělí 26. dubna 2021 od 16.00 hodin se slova ujme Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR. Veřejnost může vystoupení sledovat prostřednictvím iVysílání České televize.

Nemocných rakovinou v meziročním srovnání přibývá. Zhoubné nádory jsou u nás dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách. Lékaři a vědci se snaží tento smutný trend alespoň trochu zvrátit.

Cílem bádání je hledat ve zhoubných buňkách oblasti, po jejichž zásahu se už nevzpamatují a zaniknou. „Tato zásahová místa by měla být ideálně přítomna u širokého spektra nádorových onemocnění. Snažíme se tedy odhalit Achillovu patu nádorů, jak se někdy říká,“ přibližuje Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.

Jeho výzkum se specializuje na mitochondrie. Jde o malé útvary, které mají pro naprostou většinu buněk – nikoli pouze nádorových – zcela zásadní funkci. Vytvářejí zejména energii pro buňky, jsou to jakési mikroelektrárny. Mitochondrie nádorových buněk se ale zásadně liší od mitochondrií zdravých buněk.

Jiří Neužil v přednášce přiblíží, co se v nich děje, například jak mitochondriím vadí, když se jim z „dopravního pásu sypou elektrony“, které pro ně představují palivo. Diváci také uslyší, jak se vyvíjí klinické hodnocení nadějné léčebné látky MitoTam.

Slavnostní přednáška proběhne 26. dubna 2021 od 16.00 hodin. Všichni zájemci ji mohou sledovat v přímém přenosu iVysílání České televize.  

2021_04_08_iVysílání

Jiří Neužil je vedoucím laboratoře molekulární terapie v Biotechnologickém ústavu AV ČR, která navrhuje a vyvíjí nové protirakovinné látky. Jde zejména o analogy vitaminu E. Zajímají ho molekulární mechanismy apoptózy neboli programované buněčné smrti. Ukázalo se, že mitochondrie mohou představovat stabilní cíl pro apoptózu, což by mohlo jít využít při terapii rakoviny.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Titul Ph.D. obhájil v době, kdy pracoval v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Po krátkých i delších zahraničních stážích strávil sedm let v Heart Research Institute v Sydney. Následně pracoval jako juniorský vedoucí laboratoře v Ludwig-Maximilians-Universität München. Poté získal trvalé místo na Griffith University v Southportu, kde se věnoval biologii nádorových onemocnění. Publikoval více než dvě stovky originálních či přehledových článků.

Objevil mitochondriální komplex II jako nové zásahové místo pro léčbu nádorů a navrhl novou skupinu protirakovinných látek cílených právě do mitochondrií. Mezi jeho významné objevy patří horizontální přenos mitochondrií v modelu nádorových onemocnění. Je spoluautorem několika patentů. Jeden je základem aktuálního testování nové protirakovinné látky na pacientech.

V pondělí 26. dubna 2021 si zde budete moci stáhnout brožuru s obsahem slavnostní přednášky.

O výzkumech Jiřího Neužila jsme psali například v článcích:

Grant umožní hlubší výzkum rakoviny a propojí dva ústavy AV ČR

FOTO: BIOCEV pokročil ve vývoji léku na rakovinu. Centrum navštívil premiér

Text: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto:
Stanislava Kyselová, Akademie věd ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.