Zahlavi

Ohlédnutí za Expo 2020: exponáty z Akademie věd ČR se představí také v Praze

01. 04. 2022

V Dubaji skončila světová výstava Expo 2020. Akademie věd ČR na ní prezentovala své nejnovější výzkumy. Co čeká exponáty, až se vrátí z Dubaje, a jakou mají vystavované technologie perspektivu, že najdou uplatnění v praxi? Nejen to prozrazuje v rozhovoru Patrik Zima z Ústavu termomechaniky AV ČR.

Co se s expozicí stane, až se vrátí zpět do Česka?

Plánujeme expozici zopakovat na Veletrhu vědy v pražských Letňanech ve dnech 2.– 4. června 2022. Představí se tak i českým návštěvníkům, kteří se nedostali do Dubaje. Jeden z exponátů – LeviGyr, setrvačník s levitující mincí – by se měl také objevit 6. června 2022 na každoročním setkání Academic Prague ve Vile Lanna. Byli jsme rovněž osloveni, abychom se zúčastnili akce Ozvěny Expo ve dnech 8.–25. října 2022 na Výstavišti Praha, která se uskuteční ve spolupráci s českým zastoupením Expo.

Dostane se i na prostory Akademie věd ČR?

Doufejme! Líbilo by se nám, pokud by exponát levitující zlaté mince s logem Akademie věd vítal návštěvníky historické budovy na Národní. Měli bychom se svou účastí na světové výstavě pochlubit veřejnosti.

Rotační výstava se zaměřila na „chytrou energii“. Proč jste zvolili zrovna tuto oblast?

Energetika prochází zásadní transformací. Nedávné prudké zvýšení cen energií je jedním z projevů. Zvyšuje se podíl obnovitelných zdrojů energie, některé země upouštějí od jaderné energie, blíží se nástup elektromobility a geopolitické napětí ohrožuje dodávky zemního plynu do Evropy. Klimatická krize nás nutí hledat energetické technologie, které do ovzduší uvolňují co nejméně skleníkových plynů. Roste proto důležitost skladování energie, ale i výzkumu termojaderné fúze. Ta by se měla stát budoucností, jak získávat pro lidstvo energii.

S jakými konkrétními nápady jsme tedy přišli?

Akademie věd byla v posledních letech v této oblasti aktivní jednak prostřednictvím programů Strategie AV21 Účinná přeměna a skladování energie a Systémy pro jadernou energetiku, jednak také díky činnosti Komise pro energetiku AV ČR. Musím rovněž připomenout, že partnery naší expozice jsou také dvě pracoviště mimo Akademii věd – Vysoké učení technické v Brně a společnost HE3DA.

2022-03-31_Expo_Zima
Patrik Zima z Ústavu termomechaniky AV ČR

Takže ke spolupráci čtveřice pracovišť vás přivedla také Strategie AV21?

Již jsem se o tom zmínil v předchozí části. Všechna čtyři vystavující pracoviště Akademie věd – tedy Ústav termomechaniky, Ústav chemických procesů, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a Ústav fyziky plazmatu – spolupracovala na řešení dvou programů Strategie AV21. Od letošního roku budou navíc společně řešit nově připravený program Udržitelná energetika. Cílí na celý energetický mix, a navíc přidává vodíkové technologie a výzkum vlivu transformace energetiky na společnost a její ekonomiku.

Jakou mají vystavované technologie perspektivu, že najdou uplatnění?

Například experimentální fúzní reaktor COMPASS Upgrade, jehož model vystavuje Ústav fyziky plazmatu, má být dokončen za dva roky a bude poskytovat podporu mezinárodnímu reaktoru ITER. Baterie HE3DA, k jejichž zrodu přispěl výzkum v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, se již vyrábějí. Další prezentované technologie jsou sice konceptuální a teprve se ukáže, zda se uplatní v praxi, ale světová výstava je především o vizi a ambicích. Proto je třeba ukázat také vize, které mohou někoho inspirovat.

Popsal byste konkrétněji přípravy expozice?

Práce trvaly dva roky. Začali jsme výběrem exponátů, jednáním o koncepci výstavy a financích s vedením Akademie věd a jednáním s Kanceláří generálního komisaře pro zastoupení České republiky na světové výstavě Expo. Přípravný tým na pracovištích se postupně rozrůstal a práce nás těšila. Jednotlivá pracoviště si přípravu exponátů z velké části řídila sama. Určitě bychom ale přípravu nezvládli bez Střediska společných činností.

Jak Vám pomohlo?

Zajistilo převoz exponátů, medializaci, výrobu animace o expozici a webových stránek expozice. Středisko společných činností nám pomohlo také s přípravou jednoho z exponátů a instalací výstavy. V klíčových a krizových momentech nás také s využitím četných kontaktů a obratným vyjednáváním podržel Jiří Plešek – dříve ředitel Ústavu termomechaniky a v současnosti člen Akademické rady, který řídí Strategii AV21. Právě jeho pověřila v roce 2019 předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, aby rotační expozici organizoval.

2022-03-30_Expo_Compass
Model tokamaku COMPASS 

Světové výstavy mají zvuk a prestiž. Jak vnímáte příležitost prezentovat Akademii věd ČR v Dubaji?

Pro Akademii věd bylo ohromnou příležitostí ukázat, že se česká věda zapojuje do řešení důležitých výzev současnosti. Světová výstava sice cílí na laickou veřejnost, ale návštěvníci si z českého pavilonu mohou odnést důležitý poznatek, totiž že jsme vyspělá země s vysokou úrovní výzkumu.

Expa jste se účastnil osobně. Co vás tam zaujalo?

Měl jsem čas navštívit pouze relativně málo pavilonů. Většina na mě udělala velký dojem. Převládaly působivé vizuální prezentace, 3D mapping a interaktivita. Pavilony, které jsem viděl, prezentovaly návštěvníkům vždy jedno jasné téma – například turismus, udržitelné zemědělství či společensky odpovědné chování.

Jak se vám líbil český pavilon?

Český pavilon naproti tomu nabízí soubor jednotlivých expozic. Je to odlišný přístup. Tento přístup ale nebyl na Expu ojedinělý. Návštěvníci mají více příležitostí vidět něco „hmotného“, na co si mohou sáhnout. Zaujalo mě například piano Petrof ve vstupní hale. Každý den si na něj přišla zahrát mladá virtuózní pianistka, která si s sebou dokonce nosila noty. Mnoho návštěvníků nám přišlo říct, že se jim náš pavilon líbí, že je zajímavý a že nevěděli, jak je Česká republika vyspělá. Potěšila mě například trojice dívek zahalených od hlavy k patě v místním oděvu, které exponát levitující mince označily za nejlepší věc, kterou ten den na Expu viděly!

Další světová výstava by se měla konat v roce 2025 v Japonsku. Co udělat pro to, aby se zapojilo více pracovišť?

Jak se Česká republika bude prezentovat na příští výstavě, která se koná v Japonsku, nezáleží jen na Akademii věd. Těžko říct, zda budeme mít příležitost, abychom se znovu Expa zúčastnili. Proto si vážím, že naši zemi můžeme reprezentovat letos. Pokud bude šance i příště, myslím si, že důležité není zapojit co nejvíce pracovišť, ale ukázat to nejlepší. Konkurence je velká a expozice všech zemí jsou špičkové. Zdá se mi, že naše expozice zanechala v návštěvnících dobrý dojem a ukázala, že nejsme jen zemí piva a hokeje, ale i zemí vědy a technologií.

Více si o prezentaci českých vizí a výzkumů můžete přečíst v článcích:

Chytře na energie – Expo v Dubaji představuje rotační expozici Akademie věd ČR  
Řasy jsou nadějí pro 21. století, ukazují čeští vědci na Expu v Dubaji

Tématu jsme se věnovali také v časopise AB / Akademický bulletin:

AB-2022-02_titulka_web_OK
2/2020 (verze k listování)
2/2020 (verze ke stažení)

Text: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Tomáš Kopecký, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

Přečtěte si také