Zahlavi

Odstartoval dvanáctý ročník projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě

06. 12. 2017

S 1. prosincem se spustila registrace do 12. ročníku projektu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. Dvě talentované vědkyně tak mají šanci získat ocenění – každé ve výši 250 000 korun, které jakkoliv podpoří jejich další vědecké bádání. Zájemkyně se mohou přihlašovat od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018.

Podmínkou účasti je předložení vědeckého projektu z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a z oblasti Věd o neživé přírodě (fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o zemi a vesmíru atd.), přičemž výzkum bude prováděn v České republice.

Pro přihlášení byly stanoveny dvě věkové kategorie – do 35 let věku (včetně) a od 36 do 45 let věku (včetně). Projekty se přihlašují prostřednictvím webových stránek www.prozenyvevede.cz od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018.

Originál přihlášky v písemné podobě s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, musí být doručen na sekretariát České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2018.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv L´Oréal