Zahlavi

Od Římanů po válku a pandemii. Vědci získali cenu za popularizaci výzkumu

01. 11. 2022

Týden Akademie věd ČR, největší vědecký festival u nás, přibližuje svět vědců veřejnosti. Jeho zahájení je proto ideální příležitost vyzdvihnout ty, pro které je popularizace stejně důležitá jako výzkum. Ceny předsedkyně Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získali archeolog Balázs Komoróczy, filozof Petr Hlaváček a chemik Vladimír Ždímal. Ocenění převzali 31. října 2022 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Ve světě krizí a neustálých změn je důležité, aby vědci přibližovali veřejnosti fakta a výsledky své práce. „Jsme daleko více pod drobnohledem společnosti a musíme seznamovat veřejnost s tím, co děláme. Máme povinnost trpělivě vysvětlovat záležitosti, jež jsou součástí dezinformací a fake news, kterých je bohužel stále více,“ vyzdvihla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová význam práce popularizátorů. Ceny od ní převzali tři z nich.

Křehká identita svobody
Petr Hlaváček z Filosofického ústavu AV ČR zkoumá především otázky evropské identity. Kromě úlohy Česka a Československa jako země mezi Východem a Západem se zabývá kulturními, náboženskými a intelektuálními dějinami. Jeho postřehy jsou cenné pro pochopení nejen naší minulosti, ale především neklidné přítomnosti starého kontinentu.

Letos ho média často zvala jako komentátora k dění na Východě. V děkovné řeči vzpomněl Petr Hlaváček kolegy z Ukrajiny, kteří nyní musí často doslova bojovat za své hodnoty. „Připomínají nám, že svoboda je křehká, není samozřejmostí a vyžaduje občanské nasazení,“ řekl.


Petr Hlaváček často vystupoval v médiích jako komentátor dění na Ukrajině.
Ocenění předávaly předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a členka Akademické rady Markéta Pravdová.

Římané v týmu
Archeologii Římanů na území dnešní České republiky se věnuje Balász Komoróczy, ředitel brněnského Archeologického ústavu AV ČR. Podílel se například na vzniku naučných stezek v Hradisku u Mušova. Veřejnosti tak přiblížil působení Římanů na našem území. Připravil také výstavu Římané a Germáni. Nepřátelé – rivalové – sousedé. Na kontě má desítky přednášek pro veřejnost a výstupů v médiích. Zaměřuje se i na užívání detektorů kovů.

„Archeologie není individuální věda – v Mušově například prezentujeme výsledky několika generací archeologů,“ vyzdvihl badatel týmovou vědeckou práci. Rozhovor s Balászem Komoróczym a fotoreportáž z Návštěvnického centra Mušov si můžete pročíst v starších číslech časopisu A / Věda a výzkum.


Balász Komoróczy se věnuje mimo jiné Římanům na našem dnešním území.

Roušky a respirátory
„V pátek večer jsem se vrátil od očního lékaře a začal testovat respirátory. V sobotu ráno odevzdal výsledky kolegům, kteří mě pak pozvali, abych se stal členem týmu COVID-CZECHIA,“ připomněl Vladimír Ždímal začátky své mediální „kariéry“. Odborník na chemii a fyziku aerosolů z Ústavu chemických procesů AV ČR testoval účinnosti roušek a respirátorů a pomáhal veřejnosti pochopit způsob šíření onemocnění covid-19. Pandemické otázky s ním konzultovala vláda, často vystupoval v českých i zahraničních médiích. Rozhovor s Vladimírem Ždímalem si můžete poslechnout například v podcastu Věda na doma.


Vladimír Ždímal se v době pandemie onemocnění covid-19 proslavil jako odborník na chemii a fyziku aerosolů.

Díky odhodlání a popularizačnímu talentu vědců i díky akcím, jakou je Týden Akademie věd ČR, si veřejnost nachází cesty k vědeckým faktům. Všichni tři ocenění ale neopomněli zdůraznit zásadní úlohu svobodného bádání, které, jak se stále ukazuje, není bohužel ve světě samozřejmostí.

Ceny se předávaly v průběhu slavnostního zahájení Týdne Akademie věd ČR – článek o něm si můžete přečíst zde.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-44

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-44

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-49

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-49

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-51

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-51

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-53

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-53

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-60 - kopie

2022-10-31_Zahajeni TAV_Ceny za popularizaci vedy_web-60 - kopie

Přečtěte si také