Zahlavi

Nové prohlášení ALLEA: "Early Learning Opportunities for Shaping a Scientifically Literate Society“

21. 03. 2024

Ve svém novém prohlášení poukazuje ALLEA na to, že se věda a technologie stále více prolínají s naším každodenním životem, a proto je nezbytné pro současnou společnost, aby byli její občané „vědecky gramotní“. Nové technologie a vědecký pokrok s sebou přinášejí také etické otázky a pro nastupující generace bude ještě důležitější naučit se je rozpoznat a odpovědět na ně. Vzdělávání v této oblasti je proto zásadní.

Text prohlášení naleznete zde.

Foto: Pixabay

Přečtěte si také