Zahlavi

Nová výstava - Superhrdinové kolem nás

07. 03. 2016

Ze škol, které jsou jednou z klíčových cílových skupin projektu Otevřená věda IV, přicházejí nadšené reakce na veškeré materiály, které se snaží srozumitelným jazykem komunikovat vědu a vědecká témata. Dokazuje to zájem o výukový seriál NEZkreslená věda, o výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy, Věda a voda nebo Jsem mladý vědec! Vzhledem k úspěchu těchto předešlých výstupů se Otevřená věda rozhodla rozšířit jejich sbírku o novou výstavu. Superhrdinové kolem nás, to je název výstavy, která studentům přibližuje obory a oblasti, kterým se lze při vědecké kariéře věnovat. Poutavou formou komiksu výstava představuje sedm superhrdinů – reprezentantů vědeckých oblastí – a dobrodružství, které při své práci zažívají. Vědci, tišší superhrdinové, kteří stojí v pozadí pokroku i záchrany lidských životů, potažmo lidstva jako celku.

Výstava Superhrdinové kolem nás vznikla pod hlavičkou projektu Otevřená věda IV. Znázorňuje vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České republiky jako komiksové superhrdiny, kteří bojují každý den svého pracovního života v nejrůznějších odvětvích vědy. Záměrem výstavy je ukázat, že tito superhrdinové, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, každý den tvrdě pracují, aby se zasadili o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Zemi ulehčili život.

Podívejte se na ukázky z komiksu:

150714_vystava_1.jpg_1359750800

150714_vystava_2.jpg_1359750800

150714_vystava_3.jpg_1359750800

150714_vystava_5.jpg_696812850