Zahlavi

Nová celoevropská iniciativa Weave – Research funding without borders

19. 01. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) spustila novou iniciativu Weave – Research funding without borders s cílem zjednudušení navazování zahraniční spolupráce. Iniciativa s přístupem “bottom-up” je určena pro výzkumníky z celé Evropy, přičemž v rámci jednoho projektu umožní spolupráci týmu ze dvou či tří evropských zemí či regionů.

Iniciativa je financována z existujících programů 12 národních a regionálních výzkumných organizací. Jejím cílem je usnadnit proces odevzdávání přihlášek:

 •          Zájemci o spolupráci určí hlavního koordinátora projektu, který odevzdá společný návrh projektu příslušné financující instituci. Spolužadatelé pak mohou odezdat kopie návrhů svým finandujícím organizacím, které jsou partnerskými organizacemi této iniciativy.
 •          Instituce dle svých interních pravidel posoudí návrh, v případě jeho schválení předloží své doporučení ostatním financovatelům.
 •          Vhodný výzkumník je následně financován svou příslušnou institucí v dané zemi či regionu.

V současnosti GA ČR spolupracuje s:

 •          Austrian Science Fung (FWF)
 •          German Research Foundation (DFG)
 •          Polish National Science Centre (NCN)
 •          Slovenian Research Agency (ARRS)
 •          Swiss National Science Foundation (SNSF)

Navázání spolupráce v následujících letech plánováno s:

 •          Research Foundation Flanders (FWO)
 •          Fund for Scientific Research (FNRS)
 •          Croatian Science Foundation (HRZZ)
 •          Luxembourg National Research Fund (FNR)
 •          Research Council of Norway (RCN)
 •          Swedish Research Council for Sustainable Development (FORMAS)

Více informací naleznete zde.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:la@gacr.cz .

 

Obrázek: Weave research website 

Přečtěte si také