Zahlavi

Navýšení peněz do vědy pomůže zotavit ekonomiku, upozorňuje RVVI

04. 05. 2021

Celkem 39,4 miliardy korun by měla dostat česká věda v příštím roce. Je to o 1,35 miliardy víc, než s čím v současnosti počítá ministerstvo financí. Makroekonomický růst po pandemii se totiž bez odpovídajících investic do výzkumu neobejde. Rozpočet se probíral na dubnovém online zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

V úvodu jednání členové Rady schválili druhou verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2022. Je o 1,35 miliardy vyšší než nynější návrh. První místopředseda Rady a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran označil navýšení peněz na vědu za naprosto zásadní krok pro celý systém výzkumu, vývoje a inovací.

Rada navrhla výdaje státního rozpočtu také pro další roky. V roce 2023 by měly činit 40,4 miliardy, v roce 2024 pak 41,2 miliardy korun. Podle Rady stávající návrh zajistí stabilitu výzkumu i aplikací a transferu technologií. Vytvoří také jednu z podmínek pro dlouhodobý růst HDP a konkurenceschopnost inovativní aplikační sféry. Návrh vychází z předpokladu, že se makroekonomický růst po pandemické krizi bez investic do výzkumu a vývoje neobejde. Materiál nyní přichází do meziresortního připomínkového řízení.

Zasedání pokračovalo rozpravou o Národním plánu obnovy (NPO), který je aktuálně ve fázi posledních úprav. Ještě během května by jej ke schválení měla dostat Evropská komise. Když vše dobře dopadne, k uzavření souvisejících smluvních dokumentů mezi Českou republikou a Evropskou komisí by mělo dojít letos v létě.

Zasedání RVVI
Dubnové zasedání Rady se opět uskutečnilo online – na snímku vpravo první místopředseda Rady a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.

Rada se znovu seznámila se stavem příprav operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který je v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nově projednala také operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), jejž předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. OP TAK v rozmezí let 2021–2027 podpoří podniky v oblasti inovace, výzkumu a vývoje, energetické úspory, obnovitelných zdrojů nebo digitalizace.

OP JAK se ve stejném období zaměří mimo jiné i na vzdělávání a vědu, výzkum a inovace. Půjde například o výraznější zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních projektů. Pomůže rovněž s rozvíjením pracovních dovedností – konkrétně například prostřednictvím toho, že badatelské instituce dotačně podpoří při získání HR Excellence in Research (HR Award). Mezi pracovišti Akademie věd ČR, které tuto certifikaci EU mají, jsou například Fyzikální ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR. Tématu HR Awards jsme se věnovali v AB / Akademický bulletin 5/2019.

V souvislosti s implementací Metodiky 2017+ schválila Rada materiál „M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI“. Metodika 2017+ definuje škálování výzkumných organizací podle kompletního hodnocení, které od roku 2020 probíhá jednou za pět let. Zmíněná uživatelská příručka určuje postup tohoto hodnocení.

Rada rovněž projednala informaci náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Vašákové, že sekvenaci vzorků z testů na nemoc covid-19 zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Peníze tak nepůjdou z rozpočtu na vědu. V dotačním programu, který vláda schválila 12. dubna, má být 160 milionů korun.

Více k tématu také v AB / Akademický bulletin 4/2021.

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také