Zahlavi

Nabídka spolupráce s Centrem aplikovaných a molekulárních technologií UCLouvain

19. 06. 2020

V souvislosti s výzkumem v oblasti covid-19 se na českou vědeckou obec s nabídkou spolupráce obrátil pan prof. Jean-Luc GALA, ředitel Centra aplikovaných a molekulárních technologií na Katolické univerzitě v Lovani. V současnosti v tomto centru probíhá výzkum zaměřeny na oblast koronaviru covid-19 a tamní výzkumní pracovníci projevili zájem navázat spolupráci s českými vědci, kteří jsou v této oblasti také velmi aktivní.

Pakliže byste měli zájem o zapojení do vědecko-výzkumné spolupráce s Centrem aplikovaných a molekulárních technologií na Katolické univerzitě v Lovani, kontaktujte, prosím, přímo pana prof. Galu: gala@uclouvain.be

Mimoto prof. Gala koordinuje několik projektů v rámci programu Horizont 2020 a projekt ESA (B-LiFE).